Taşra Teşkilatı Yöneticileri

Mehmet TAYLAN - Adana Başmüdürü

1966 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlkokulu Bursa'da orta ve lise öğretimini Sivas'ta tamamladı. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi MYO Elektrik bölümünden mezun oldu.1989 yılında TMO Mustafabeyli Ajans Amirliğinde Depo Teknisyeni olarak göreve başladı.1994 yılında Ceyhan Şube Müdürlüğünde Tekniker,2001-2004 yıllarında Teknik İşler Servis Şefi olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Adana Şube Müdürlüğünde Teknik İşler Servis Şefi görevine devam etti.2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 2013 yılında Adana Şube Müdür Yardımcısı görevine atandı 25.08.2015 tarihinden itibaren Adana Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak, 08.10.2021 tarihinden itibaren Adana Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet BARLAK - Adıyaman Başmüdürü

1987 Yılında Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 2007 yılında Harran Üniversitesi Birecik MYO Muhasebe bölümünden,  2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Toprak Mahsulleri Ofisine 2009 Yılında Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Akçakale Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2009 -2012 yılları arası Akçakale Ajans Amirliğinde, 2012-2015 Yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak, 2015 – 2018 Yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde Muhasebe Servis Şefi 2018-2021 Yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Adıyaman Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlker ESİRİNGÜ - Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürü

1981 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğretimini Ankara’da tamamladı. Yabancı dil ve lisans eğitimini tamamlayarak 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Kimya bölümünde Araştırma Görevlisi, İlaç Sanayisinde Uzman olarak çalıştı.2007 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde göreve başladı.2008 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. AAF İşletme Müdürlüğü bünyesinde Üretim Kimyageri, Kalite Kontrol Kimyageri, Arge Servis Şefi, Arge Şube Müdürü ve Teknik İşletme Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 22.06.2021 tarihinden itibaren Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhammet SELÇUK - Afyonkarahisar Başmüdürü

1985 yılında Konya ili Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Doğanhisar, Ortaokulu Kulu ilçesinde, Liseyi ise Adana ilinde tamamladı. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Akşehir Şube Müdürlüğüne bağlı Ilgın Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2006-2012 yılları arası Ilgın Ajans Amirliğinde, 2012-2015 yılları arasında Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak, 2015-2020 yılları arasında Akşehir Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 09.11.2020 tarihinden itibaren de Afyonkarahisar Şube Müdürü, 08.10.2021.tarihinden itibaren Afyonkarahisar Başmüdürü  olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fahri KESEPARA - Aksaray Başmüdürü

18.03.1963 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Samsun ilinde tamamladı. 1982 yılında başlamış olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1986 yılında Mezun oldu. Askerliğini Yedek Subay olarak Van'da yapmıştır.13.03.1989 yılında Kurumumuzda Muhasebeci yardımcısı olarak göreve başlamış olup Muhasebecilik, Bölge Personel Şefliği, Bölge Müdür yardımcılığı, Başuzmanlık ve Şube müdürlük görevlerinde bulunmuştur.Konya, Kayseri, Erzurum, Samsun da görev yapmıştır. Trabzon Şube Müdürlüğü ve Çorum Şube Müdürlüğü ve Samsun Şube Müdürü görevini yaptı. 2020 yılı Kasım ayında Aksaray Şube Müdürü olarak atanmıştır..Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mustafa ÖZTÜRK - Ankara Başmüdürü

1967 yılında Ankara Kızılcahamam ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Kızılcahamam’da tamamladı.1988 yılında Ankara Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 1991-1998 yılları arasında Köytür’de Ziraat Mühendisi olarak çalıştı.1998 yılında TMO Sincan Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2004-2007 yılları arası Ankara Şube Müdür Yardımcısı, 2007 yılında Akçakoca Şube Müdürlüğü kurucu müdürü,2008 yılında Fındık Alım Muhafaza Şube Müdürü, 2009-2013 yılları arası Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 2017 yılı Giresun Şube  Müdürlüğü kurucu müdürü, 2015-2021 yılları arası Ek Tesisler Şube Müdürü, olarak görev yaptı.08.10.2021 tarihi itibari ile Ankara Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Salih AKSU - Balıkesir Başmüdürü

1971 yılında Rize'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayarak ziraat yüksek mühendisi unvanını aldı.1998 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra TMO Haymana Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 2003 yılından itibaren Genel Müdürlük Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığında Ziraat Mühendisi ve Servis Şefi V. olarak görev yaptı. 09.09.2008 tarihinde Trabzon Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı. 20.09.2010 tarihinde Genel Müdürlük Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığına Tohumluk Servis Şefi olarak atandı. 21.02.2012 tarihinde Kayseri Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Balıkesir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali CİHANTİMUR - Batman Başmüdürü

1974 yılında Diyarbakır İline bağlı Dicle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 1997 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 20/11/1998 - 20/07/1999 tarihleri arasında kısa dönem askerlik görevini yaptı. 1998 yılında Diyarbakır ili Bismil İlçesinde vekil öğretmen, 2005-2006 yıllarında özel gıda firmasında Sorumlu Mühendis, 18/12/2006 - 20/09/2011 TİGEM Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Şube Şefi, 20/09/2011-20/05/2016 tarihleri arasında TİGEM Ankara Bitki Üretim Daire Başkanlığında görev yapmakta iken 23/05/2016 tarihinde Diyarbakır Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2020 yılı Kasım ayında Batman Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Fatih BORAN - Çorum Başmüdürü

1987 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta’da tamamladı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden lisans derecesi aldı. 2015 yılında Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsünde tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Halen Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.Belirli bir süre tarımsal kalkınma kooperatifi ve T.C. Ziraat Bankası’nda görev yaptıktan sonra 2012 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’ne atandı. Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ile Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı’nda Eksper ve Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. Ekim 2022’de Çorum Başmüdürü olarak atanmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye ve yönetici olarak katkı sunmaktadır. İngilizce bilmekte olup Rusça dil eğitimine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yücel TÜRKANOĞLU - Denizli Başmüdürü

1981 yılında Çankırı ili Şabanözü İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’nın farklı ilçelerinde tamamladı. 1999 yılında Çankırı Ziraat Meslek Lisesinden, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Kalecik M.Y.O. Bahçe Ziraatı Bölümünden, 2012 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden  mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2006 yılında Aksaray Şube Müdürlüğünde Tartı Memuru olarak göreve başladı. 2010-2018 yıllarında Aksaray Şube Müdürlüğü ve Ereğli Ajans Amirliğinde Eksper olarak, 11.12.2018 tarihinde görevde yükselme sınavı ile Çankırı Ajans Amirliğinde Ajans Amiri olarak görev yapmış ve 08.10.2021 tarihinde Denizli Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 20.06.2022 tarihinden itibaren Denizli Başmüdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdurrahman GÜNEŞ - Diyarbakır Başmüdürü

1962 yılında Diyarbakır/Bismil İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bismil'de tamamladı. 1983 yılında Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümünden mezun olup, 1986 yılına kadar kendine ait özel işyeri işletmesini yaptı. 1987 yılında TMO'ya girip Makinist, Teknisyen, Başteknisyen, Tekniker, Teknik İşler Servis Şefliği ve Şube Müdür Yardımcısı kadrolarında, Ajans, Şube ve Bölge Müdürlüklerinde hizmet yaptı.1996 yılında AÖF İktisat bölümünden mezun olup 06.05.2009 ile 24.08.2015 tarihleri arası Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bakmış olup 25.08.2015 tarihi itibariyle Batman Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.2020 yılı Kasım ayında Diyarbakır Şube Müdürü, 08.10.2021.tarihinden itibaren Diyarbakır Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İbrahim DUMAN - Edirne Başmüdürü

02.03.1972 tarihinde Keşan / Edirne doğumlu. İlk ,orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu.Bir süre özel sektörde (SEK Süt ) çalıştı. 1998 yılında Çorlu Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 26.12.2005 tarihinde Edirne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı.16.05.2012-21.10.2012 tarihleri arasında Edirne Şube Müdürlüğüne vekalet edilmiştir. 19.11.2012 tarihinde Edirne Şube Müdürü olarak atanmıştır. 04.07.2013 tarihinde Edirne Şube Müdürlüğüne Başuzman olarak atanmış, 17.04.2014 tarihi itibariyle Edirne Şube Müdürlüğüne, 08.10.2021 tarihinden itibaren Edirne Başmüdürü olarak atanmıştır.

Adem ÇİFTÇİ - Erzurum Başmüdürü

1981 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. 2000 yılında Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesinden, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 2007-2021 yılları arasında Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında Eksper(Mühendis) olarak görev yaptı. 2021-2022 yıllarında Ankara Başmüdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 08.07.2022 tarihinden itibaren Erzurum Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Murat HASÇUHADAR - Eskişehir Başmüdürü

1981 Yılında Kayseri’de  doğdu. İlk orta lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Pınarbaşı Ajans Amirliği’ne eksper olarak açıktan atandı. 2012 yılında açılan ünvan değişikliği sınavı sonucunda Kayseri Şube Müdürlüğü’ne Ziraat Mühendisi olarak atandı. 2014 yılında Kayseri Şube Müdürlüğü’ne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı. 08.10.2021 tarihinde Eskişehir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Maşuk BAYRAKTAR - Gaziantep Başmüdürü

1968 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Antalya'nın Elmalı ilçesinde tamamladı. Dicle Üniversitesi MYO ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1998 yılında TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde Tekniker olarak başladı. Kurumda; Teknik İşler Şefliği, Şube Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, ve Başuzman kadrolarında çalıştı. 08.10.2021 tarihinde Gaziantep Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çağlar ŞEYRANLIOĞLU - Giresun Başmüdürü

1980 Yılında Giresun ilinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. 2003 Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve sonrasında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. 2006 yılında TMO Akşehir Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Giresun Şube, Trabzon Şube ve 2012 ile 2017 yılları arası Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. 2017 yılı Eylül ayında Giresun Şube Müdürlüğüne Şube Müdür Yardımcısı olarak atanıp 12.01.2018 tarihinde Giresun Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Giresun Başmüdürü olarak atanmıştır.

Suat ÜNLÜ - Hatay Başmüdürü

1969 yılında Tokat ili Niksar ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Niksar da tamamladı. 1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Konya da 1 yıl MEB e bağlı öğretmen olarak görev yaptıktan sonra uzun yıllar Dershanecilik ve yöneticilik yaptı. 29.12.2009 yılında TMO Samsun Şube Müdürlüğü Ticaret servisinde kurumumuzda göreve başladı. Görevde yükselme sınavıyla 2015 yılında Çorum Şube Müdürlüğünde Ticaret Servis Şefi, 2016 yılında Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017 yılında Bandırma Şube Müdürlüğü görevine atandı. 2018 yılından itibaren İzmir Şube Müdürlüğünde Başuzman olarak görev yapmakta iken 01.10.2020 tarihi itibariyle İskenderun Şube müdürlüğünde Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Hatay Başmüdürü olarak atanmıştır.

Hüseyin KILBOZ - İzmir Başmüdürü

1960 yılı Hatay / Kırıkhan doğumlu olup,ilk ve orta öğretimini Antakya'da, yüksek öğrenimini 1984 yılında E.İ.T.İ.A Afyon maliye fakültesinde tamamladı.1979-1986 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik İşletmelerinde görevde bulundu.1988 yılında TMO Hayrabolu şube Kozyörük ajans amirliğinde muhasebeci,1989 yılında Konya şube müdürlüğünde muhasebeci,muhasebe servis şefliği,1993 yılında Konya bölge müdürlüğünde Bölge hesap kontrolörlüğü,1996-2001 yıları arasında Akşehir şube müdürlüğü,2001-2003 yılarında Konya şube müdürlüğü,2003-2007 yıllarında Konya şube müdür yardımcılığı,2007-2011 yıllarında Samsun şube müdür yardımcılığı,2011-2017 yılları arası Akşehir şube müdürlüğü görevinde bulundu,2017 yılı mayıs ayından itibaren İzmir şube müdürlüğü, 08.10.2021 tarihinden itibaren İzmir Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli 2 çocuğu vardır.

Yusuf KOÇYİĞİT - Kahramanmaraş Başmüdürü

1967 Yılında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Türkoğlu’n da Liseyi Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1997 yılında Anadolu üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Adıyaman ili Kahta Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 1996-1997 yıllarında Gaziantep Araban Ajans Amirliğinde Eksper olarak görev yaptı.1997-2004 yılları arasında Gaziantep Nurdağı Ajans Amiri, 2004-2023 yılları arasında Kahramanmaraş Ajans Amiri olarak görev yaptı. 15.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdulnaim GÜLSEROĞLU - Kayseri Başmüdürü

1977 yılında Mardin ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Akçakale Ajans Amirliğine Eksper olarak atandı. Görevde yükselme sınavıyla 2011 yılında Gaziantep Şube Müdürlüğüne Teknik kontrolör olarak atandı. 2016 yılında ise yine Gaziantep Şube Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak ataması yapıldı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Kayseri Başmüdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tuncay AKGÖL - Kırıkkale Başmüdürü

1973 yılında Elazığ' da doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Elazığ’da tamamladı. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. 1997 yılında vatani görevini yedek subay olarak tamamladı. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Bölge, Adıyaman Şube, Besni Ajans Amirliğinde Eksper (Ziraat Mühendisi) olarak göreve başladı. Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünde Ticaret, Alım ve Muhafaza Şefi, Afyon Bölge Müdürlüğünde Bölge Ticaret Şefi, Denizli Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi, Giresun Şube Müdürlüğünde Alım ve Muhafaza Şefi, Polatlı Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi, 2013-2021 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi ve Hububat Alım Servis Şefi olarak çalıştı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Kırıkkale Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Fahrettin AKSU - Kırklareli Başmüdürü

1964 yılı Silistre ili Dulovo ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bulgaristan’da tamamladı. 1992 yılında Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nde geçici işçi olarak işe başladı. 1992 yılında depo teknisyeni, Aralık 1993 yılında Kırklareli Şube Müdürlüğü’nde Alım ve Muhafaza Servis Şefi olarak göreve devam edip 2008 yılında Şube Müdür Yardımcısı, Mart 2019 yılında Şube Müdür Vekilliği, Ocak 2020 tarihinde Ziraat Mühendisliği ve 25.08.2020 tarihinden itibaren Kırklareli Şube Müdürlüğü’ne, 08.10.2021.tarihinden itibaren Kırklareli Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Turgut TAMDOĞAN - Kırşehir Başmüdürü

1977 yılında Adana İli Kozan İlçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 1999 Yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldu. 2006 Yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2006 Yılı Alkoloid Fabrikasında haşhaş Islah ve Tohumculuk Üretim Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 2008-2012 yıllarında Gaziantep Nizip Ajans Amirliğinde Eksper olarak görev yaptı. 2012-2014 yıllarında Gaziantep Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2014-2015 yıllarında Adana Şube Müdürlüğünde Alım Muhafaza Servis Şefi V. ve Şube Müdür Yardımcısı V. olarak görev  yaptı. 2015-2020 yılında Yenice Ajans Amiri V. olarak görev yaptı. 2020-2021 yılında Adana Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 11.10.2021 tarihinde Kırşehir Başmüdürü olarak atanmıştır. Turgut TAMDOĞAN’ın Yurt dışı ve yurt içi Tarım dergilerinde makalesi bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır..

Kenan DESTİCİ - Kocaeli Başmüdürü

1963 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.1986 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, 2021 yılında AÖF Tarih Lisans bölümünden mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 1998 yılında Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nde Eksper olarak göreve başladı. 2006-2014 yılları arasında Tekirdağ Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra vekâleten Çorum Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 23.10.2014-17.08.2016 tarihleri arasında Mersin Şube Müdürü, daha sonra İskenderun ve Samsun Şube Müdürlüklerinde Başuzman olarak görev yaptı. 08.10.2021 tarihinden itibaren Kocaeli Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa YILMAZ - Konya Başmüdürü

31/03/1983 tarihinde Adana ili Pozantı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana ilçeleri olan Pozantı ve Kozanda tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Tarla Bitkileri bölümünden mezun oldu. 2006 – 2010 yılları arasında 18 Mart Çan Termik Santralinde Makine Teknisyeni olarak görev yaptı. 23/07/2010 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Beyşehir Ajans Amirliğinde göreve başladı. 16/06/2014 – 28/08/2015 tarihleri arasında Akşehir Şube Müdürlüğü Destek Hizmetler Servis Şefliği görevini vekaleten yürütürken, Görev Yükselme Sınavını Kazanarak 11/09/2015 tarihinde Mersin Şube Müdürlüğü Destek Hizmetler Servis Şefi olarak atandı. 25/09/2017-08/10/2021 tarihleri arasında Akşehir Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 08/10/2021 tarihinden itibaren Konya’ya Başmüdür olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İsmail KARAKÖY - Mersin Başmüdürü

1959 Muş/Bulanık İlçesinde doğdu.  İlk,Orta ve Lise Öğrenimini Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde ,Yüksek öğretimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesinde tamamladı.1980 yılında İskenderun Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1986 yılında Şube Müdürlüklerinin  yeniden yapılandırması sırasında Gaziantep Şube Müdürlüğüne Ticaret servis şefi olarak tayın edildi.İlgili Şube Müdürülüğünden uzun sure Ticaret ve Alım muhafaza servis şefliği yaptı. 1994 yılında Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Teknik Kontrol olarak tayin edildi,1998 yılında Gaziantep Şube Müdürü olarak atandı.2001 yılında Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Müdürlüğüne tayin edildi,  Kurumun yeniden yapılandırması nedeniyle söz konusu  şube Müdürlüğü kapatıldı, bunun üzerine Gaziantep Şube Müdürlüğüne Başuzman olarak tayini yapıldı. 15.10.2020 tarihinden itibaren Şube Müdürü olarak, 08.10.2021 tarihinden itibaren Mersin Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İsmail KÜPE - Muş Başmüdürü

1983 yılında Hatay ili Kırıkhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İskenderun ilçesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminden 2008 yılında mezun oldu. İkinci lisans eğitimi olan İnşaat Mühendisliği programı devam etmektedir. 2009 yılında TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde memuriyete başlayarak, Şube birimlerine ve bağlı işyerlerine görevlendirildi. 2015 yılında Görevde Yükselme Sınavı sonucu Şef olarak Sivas Şube Müdürlüğüne atanarak sırasıyla; Destek Hizmetler, Muhasebe ve Ticaret Servis Şefliği görevlerini yürüttü. 2019 yılında Personel Servis Şefi olarak nakil olduğu, Denizli Başmüdürlüğünde görev yaparken, 19.09.2022 tarihinde Muş Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yusuf AKAY - Ordu Başmüdürü

1985 yılında Artvin’de doğdu. İlköğretimini Artvin’de, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO Tarımsal Ürünleri Muhafaza ve Depolama bölümünden, 2013 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden, 2017 yılında Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi bölümünden, 2020 yılında Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Artvin Çoruh Üniversitesinde göreve başladıktan sonra 2011 yılında TMO Kırşehir Şube Müdürlüğüne KPSS ile atanmıştır. 2017 yılına kadar Şube birimlerinde ve başka iş yerlerinde çeşitli görev kademelerinde çalıştıktan sonra 2017-2018 yıllarında Giresun Şube Müdürlüğü Ticaret Servisi Şef Vekilliği yaptı. 2019 yılında görevde yükselme sınavıyla Polatlı Şube Müdürlüğü Bala Ajans Amirliğine Eksper(Mühendis) olarak atanmıştır. 03.01.2022 tarihinde Ankara Başmüdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 24.11.2022 tarihinden itibaren Ordu Başmüdürlüğü Başmüdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Derya ŞAHİNLER - Samsun Başmüdürü

1972 yılında Sivas ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünden mezun oldu.1998 yılında TMO İskenderun Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. İskenderun Bölge Müdürlüğünde Alım Muhafaza ve Laboratuvar Servis Şefliklerinde çalıştı. 2004 yılında Samsun Şube Müdürlüğüne tayin oldu. 2008-2015 yılları arasında Alım ve Muhafaza Servis Şefi, Nisan 2015-2016 yılları arasında ise Samsun Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 28.07.2016 tarihinden itibaren Samsun Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Derya ŞAHİNLER 29.09.2016 tarihinde Samsun Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Samsun Başmüdürü olarak atanarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ercan BAKIRTAŞ - Sivas Başmüdürü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 05.05.1976 tarihinde doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Motor Programından 1997 yılında mezun olduktan sora aynı Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 2006 yılında ve Fen Bilimleri Enstitüsünden 2009 yılında eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanı ile mezun oldu. Toprak Mahsulleri Ofisinde 2006 yılında Eksper (Mühendis), daha sonra 2008 yılında Ajans Amiri V. , 2014-2017 yıllarında Şube Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2017 yılında Eskişehir Şube Müdürü olarak atandı. Ercan BAKIRTAŞ'ın çeşitli yurt içi ve yurt dışı kongrelerde bildirisi bulunmakta olup Tarım Bilimleri Dergisinde Yüksek Lisans Tez konusunda yayını bulunmaktadır. 08.10.2021 tarihinden itibaren Sivas Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır

Ramazan YAVAŞ - Şanlıurfa Başmüdürü

1980 yılında Adıyaman ili Kahta ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Hatay ili Reyhanlı ilçesinde, Ortaöğrenimini 1997 yılında Kahta'da tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık Eksperliği bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılından 2007 yılında kadar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmış olup 2007 yılından itibaren kurumumuzda sırasıyla Ambar Memuru, Eksper, Alım Muhafaza Servis Şefi, Ajans Amiri olarak çalışmıştır. 2014 yılında Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra 2015 yılı Haziran ayında Adıyaman Şube Müdürlüğüne Şube Müdür Yardımcısı, 2015 yılı Ağustos ayında da Adıyaman Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Şanlıurfa Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bihter DEMİRAL - Tekirdağ Başmüdürü

1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi ünvanıyla, 2001 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim dalından Bilim Uzmanı –Yüksek Mühendis unvanıyla mezun oldu. Seleksiyon İndeksi; Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji konularında seminer; Hayvan Islahında Genotip x Çevre İnteraksiyonları konusunda tez çalışmaları vardır. 2000-2001 yıllarında Adalet Bakanlığı'nda, 2001-2003 yıllarında özel sektörde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2006 yılında TMO Muratlı Ajans Amirliğine Eksper olarak atandı. 2008-2014 yılları arasında Tekirdağ Şube Müdürlüğü Alım ve Muhafaza Servisinde sırasıyla Eksper, Alım Muhafaza Şef vekili olarak görev yaptı. 2014 yılında Tekirdağ Şube Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı. 11.10.2016 tarihinde Şube Müdürü, 17.11.2016 tarihinde Başuzman olarak atanmıştır. 13.03.2018 tarihi itibariyle Tekirdağ Şube Müdürü, 08.10.2021 tarihinden itibaren Tekirdağ Başmüdürü olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Ahmet AVŞAR - Trabzon Başmüdürü

1964 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 01.03.1988 tarihinde kurumumuzda göreve başlamış olup; Elmalı, Korkuteli Ajans Amirlikleri ile Antalya Şube Müdürlüğünde Muhasebeci ve Konya Bölge Müdürlüğünde Mali İşler Servis Şefi olarak çalışmıştır. Bölge müdürlüklerinin kapatılması sonucu Konya Şube Müdürlüğünde Muhasebe Servis Şefi olarak görev yaparken; 08.10.2021 tarihinden itibaren Trabzon Başmüdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan ÖZTÜRK - Yozgat Başmüdürü

1966 Yenifakılı/Yozgat doğumlu olup, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Yenifakılı’da tamamladı. 1987 Yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.  1990-1998 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Konya Kız Yetiştirme Yurdunda görev yaptı. 30.12.1998 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisine yatay geçiş yaparak sırasıyla Yenifakılı Şube Müdürlüğünde, Karaman Şube Müdürlüğünde ve Konya Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak görev yaptı. Nisan 2006 tarihinden 01.02.2011 tarihine kadar İzmir Şube Müdürlüğünde Muhasebe Servis Şefi olarak görev yaptı.  2011-2012 yılları arasında Yerköy Şube Müdürlüğünde Hesap Kontrolörü olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arası İzmir Şube Muhasebe Servis Şefliği, 2015-2020 yılları arası İzmir Şube Müdürlüğünde Hesap Kontrolörü olarak görev yaptı. 04.06.2020-09.12.2020 tarihleri arası Yerköy Şube Müdürlüğüne vekalet etti. 08.10.2021 tarihinden itibaren Yozgat Başmüdürü olarak atandı. Evli 3 çocuk babasıdır.