Tebliğler


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407)

Lisansli Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Teblig (No: 2021/30)

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme

2022 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:505)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/42)

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Üretici Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40 )

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2018/16) 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15)

Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu İhale Tebliği

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)

2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ

Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)

2017 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Kamu Personeli Genel Tebliği

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İHRACAT: 2006/12)

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre  Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Personeli Genel Tebliği

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği

Fındık Lisanslı Depo Tebliği

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği