Merkez Yöneticileri

Ahmet GÜLDAL - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1964 yılında Erzincan Kemaliye'de doğdu. 1981 yılında Erzincan Ziraat Meslek Lisesinden, 1987 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1990 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünde Mühendis, 1990-2000 yılları arasında Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya İl Müdürü, 2009- 2017 yılları arasında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, 2017-2018 yıllarında ise Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 19.08.2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine 10.08.2023 tarihli ve 2023/382 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Cihan SOYALP - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı

1973 yılında Ankara'da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsünde geçici memur olarak çalıştı. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde Eksper olarak göreve başladı. 1998-2020 yılları arasında sırasıyla Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman, Güvenlik Şube Müdürü, Ticaret Daire Başkanı, Alım ve Muhafaza Daire Başkanı, Teknik İşler Daire Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonunda üretici temsilcisi olarak bulundu. 2018-2019 yıllarında ise Türkiye Ürün İhtisas Borsasında TMO’yu temsil ederek borsanın kuruluşunda görev aldı. 09.01.2021 tarihinde 2021/45 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Müdür Yardımcısı, 26.02.2022 tarihinde ise 2022/70 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ümit ORHAN - Genel Müdür Yardımcısı

1981 yılında Van ili Gevaş ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında TBMM parlamento danışmanlığı görevini yürüttü. 2008 yılında Maliye Bakanlığında memur olarak göreve başladıktan sonra 2009 yılında tekrar geçici görevlendirildiği TBMM parlamento danışmanlığı görevini sürdürdü. 2012 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bakanlık Müşaviri olarak atandı. 2018 yılından itibaren vekâleten yürüttüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı görevine 16.05.2019 tarihinde 2019/128 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile asaleten atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Muharrem AKYAKA - Genel Müdür Yardımcısı

1967 yılında Eskişehir ili Mihalıççık ilçesi Mahmuthisar köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. TMO'da 1988 yılında Biçer Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. 1989-2012 yılları arasında sırasıyla Mali İşler Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı, Uzman, Servis Şefi, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü; 2006-2008 yılları arasında Denizli, Güvenlik, Fındık Ticaret Şube Müdürü, 2012-2021 yılları arasında Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 2019 yılından itibaren vekâleten yürüttüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı görevine 09.01.2021 tarihinde 2021/44 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile asaleten atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gökhan GÜRBÜZ - Alım ve Muhafaza Daire Başkanı

1983 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Balâ'da tamamladı. 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında TMO Şereflikoçhisar Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2011-2013 yılları arasında Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında, 2013-2014 yıllarında ise Özel Büro Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Kurumsal Kimlik Şube Müdür Vekilliği, 2017 yılında Aksaray Şube Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasında Lisanslı Depoculuk Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2019 yılından itibaren vekâleten yürüttüğü Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığına 05.02.2020 tarihinde asaleten atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cüneyd ÇAKMAK - Bilgi İşlem Daire Başkanı

1981 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde Elektrik Teknisyeni olarak göreve başladı. 2005-2009 yılları arasında AAF İşletme Müdürlüğü ile Haymana Ajans Amirliğinde Elektrik Teknisyeni, 2009-2024 yılları arasında sırasıyla Eksper, Kırklareli Şube Müdürü, İç Kontrol Şube Müdürü ve Başuzman olarak görev yaptı. 09.02.2024 tarihinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Murat CANBOLAT - Destek Hizmetleri Daire Başkanı

1971 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1998 yılında TMO Konya Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Konya Bölge, Kulu Ajans, Adana iş yerlerinde Ziraat Mühendisi, Ajans Amiri, Alım Muhafaza Servis Şefi ve Adana Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2013 yılından itibaren Polatlı Şube Müdürü, 2021 yılında Ankara Şube Müdürü olarak görev yaptı. 08.10.2021 tarihinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Taner SENDİNÇ - Fındık İşleri Daire Başkanı

1980 yılında Ankara da doğdu. Aslen Ordu Mesudiye lidir. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü mezunudur. Ardından Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını almıştır. Askerlik görevinin ardından 2005 yılında TMO Bala Ajans Amirliğinde Eksper olarak çalışmaya başladı. 2006-2008 yıllarında Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığında Hububat Alım Muhafaza ve Fındık Alım Muhafaza Şube Müdürlüklerinde Mühendis olarak çalıştı. 2009 – 2012 yıllarında Özel Büro Şube Müdürlüğünde Mühendis – Şube Müdürü, 2012-2015 yıllarında Satınalma Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2015-2016 döneminde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2017 yılından itibaren TMO Genel Müdürlüğünde sırasıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Fındık İşleri Daire Başkanı, Teknik İşler Daire Başkanı ve Müşavir olarak görev almıştır. Ocak 2024 ten itibaren Fındık İşleri Dairesi Başkanıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erdoğan KILIÇ - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanı

1979 yılında Mersin ili Gülnar ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini, 2007 yılında da Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını bitirdi. 2005 yılında Yerköy Şube Müdürlüğü Şefaatli Ajans Amirliğinde eksper olarak göreve başladı, 2006 yılından itibaren Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı ve Özel Büro Şube Müdürlüğünde görev aldı. 2014 yılının Mayıs ayı itibariyle Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığında Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğüne vekalet etti, 2015 yılının Haziran ayında Denizli Şube Müdürü, 2016 yılının Ekim ayında da Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı Üretim ve Islah Şube Müdürü olarak atandı. 10.07.2023 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı görevine 09.02.2024 tarihinden itibaren asaleten atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasip DEMİR - İç Denetim Daire Başkanı

1974 yılında Aydın ili Söke ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Ankara Anıttepe Lisesinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında TMO Eskişehir Şube Müdürlüğü Çifteler Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2005-2020 yılları arasında Mali İşler Dairesi Başkanlığında Muhasebeci, Uzman, Mali Mevzuat İştirakler ve Sigorta Şube Müdür Vekili görevlerinde bulundu. 2020 yılında İç Denetçi olarak atandı. 2022 yılında İç Denetim Birim Sorumlusu olarak görevlendirildi. 05.05.2023 tarihinde İç Denetim Dairesi Başkanı olarak atandı. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik) ruhsatı ile CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikası sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsmail TEZER - 1. Hukuk Müşaviri

1969 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’te tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şubat 2004-Haziran 2005 tarihleri arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Avukat, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğünde görev yaptı. 2005 yılında TMO’da Avukat olarak göreve başladı. 2012 ve 2016 yıllarında Hukuk Müşaviri, 2014 yılında Mevzuat ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, 2017 yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı görevlerini vekâleten yürüttü. 2021 yılından itibaren vekâleten yürüttüğü I. Hukuk Müşavirliği görevine 2021/121 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 13.02.2021 tarihinde asaleten atanmıştır.

Fatih KAYA - İnsan Kaynakları Daire Başkanı

1983 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü Karapınar Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2012-2016 yılları arasında Ticaret Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi, 2016-2020 yılları arasında sırasıyla Aksaray Şube Müdürü, Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürü, Özel Büro Şube Müdürü olarak görev yaptı. 29.12.2020 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ramazan BALKAN - Mali İşler Daire Başkanı V.
Ayşin ŞENSES - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

1969 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. Patnos'ta başladığı ilkokul öğrenimini Konya Ereğli'de, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Memuriyete 1988 yılında Yem Sanayi Genel Müdürlüğünde başladı. 1993 yılında TMO Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Özel Büro Şube Müdürlüğünde Memur ve Uzman olarak görev yaptı. 2002 yılında Özel Büro Şube Müdürlüğü, 2003 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevlerine atandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde Bakan Danışmanlığı yaptı. 2005 yılında TMO Genel Müdürlük Başuzmanı, 2006 yılında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Başuzmanı oldu. 2012 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandı. Nisan 2017'den itibaren vekâleten yürüttüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Kasım 2017 tarihinde asaleten atandı. 06.11.2018 tarihinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı görevine atandı. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Cengiz BAĞIN - Teftiş Kurulu Başkanı

1974 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ve Konya illerinde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı TMO Teftiş Kurulunda 2001 yılında Müfettiş, 2008 yılında Başmüfettiş unvanlarını aldı. Nisan 2016 tarihinden itibaren vekâleten yürüttüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine 20.10.2017 tarihinde asaleten atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Zeki SUNGUR - Teknik İşler Daire Başkanı

1979 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şube Müdürlüğünde göreve başladı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Enstitü Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Teknik İşler Dairesi Başkanlığında Mühendis, 2018 yılında İşletme Şube Müdürü olarak görev yaptı. 13.01.2021 tarihinde Teknik İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Veliyyüddin Tunç NECİPOĞLU - Ticaret Daire Başkanı

1964 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. TMO’da görev yaparken belli bir süre yurt dışında Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi’nde (NDSU) Tarım Ekonomisi üzerine eğitim aldı. Kurumda Mühendis, Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkan Vekili olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Son olarak 09.02.2024 tarihinde Ticaret Dairesi Başkanı olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.  Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sibel MARAŞ - Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdür V.

1983 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. 2001 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden doktora derecesi ile mezun oldu. 2007 yılında Ankara İl Tarım Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atandı. “Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi” kapsamında 1 yıl süreyle Hasanoğlan Beldesinde görev yaptı. 2008 yılında TMO Polatlı Şube Müdürlüğüne Eksper olarak atandı. 2008-2013 yılları arasında Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında ve Piyasa Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün kuruluşunda görev yaptı. 2014 yılında Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne Eksper olarak tayin oldu. 2019-2024 yılları arasında Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Referans Yetkili Sınıflandırıcı Servis Şefliği görevini yürüttü. 2024 yılında Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne Şube Müdür Vekili olarak atandı. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Muhammed AKBABA - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü V.

1969 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Başbakanlık’ta Basın Müşaviri olarak memuriyet görevine başladı. 1997-2007 yılları arasında TBMM’de milletvekilliği danışmanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’nde göreve başladı. 2008-2010 yılları arasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü yaptı. 2010-2024 arası dönemde Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Başuzmanlık yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nda koordinatörlük görevini yürüttü. 2015-2018 yıllarında geçici görevle Tarım ve Orman Bakanlığı Basın Müşavirliği’nde görev yaptı. 10.02.2024 tarihinde Kurum Müşaviri oldu. Aynı tarihte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Fatih GÖÇMEN - Özel Büro Şube Müdürü

1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Kafkas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2006 yılında mezun oldu. 2006–2009 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda vekil öğretmenlik yaptı. 2010 yılında memuriyete başladı. 2015 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde göreve başladı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Özel Büro Şube Müdürlüğünde Memur, Denizli ile Polatlı Şube Müdürlüklerinde Şube Müdür Yardımcısı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Uzman, Sosyal İşler Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 11.10.2021 tarihinde Özel Büro Şube Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.