Cumhurbaşkanı Kararları


Karar Sayısı: 5992 Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı 5802: Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar

Karar Sayısı 5189 : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı 4620: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı 4501: Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

Karar Sayısı 4474: Orta Vadeli Program (2022-2024)'ın Onaylanması Hakkında Karar

Karar Sayısı 4307: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı 4093: Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı 1835: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı 1733: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar

Karar Sayısı 1691:  2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Karar Sayısı 1661:  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı 1658:  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)'ın Onaylanması Hakkında Karar

DÜZELTME : 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 767 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

Karar Sayısı 767: 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar

Karar Sayısı 649: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı 379: 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı  323: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı  267: Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı  258:  Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

DÜZELTME  192: Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

Karar Sayısı 192:  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı 186:  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı  163:  2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı  23:   Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı 17:  Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı 16:  2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı 2018/1: Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına ve Bakanlıklara Yapılan Atamalar Hakkında Karar