Bakanlar Kurulu Kararları


Karar Sayısı : 2018/11991 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2018/11838 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2018/11855 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11930 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2018/11365 Suriye'de Yaşayan Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2018/11460 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2018/11285 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Karar Sayısı: 2018/11297 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/11133 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/11093 Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/10924 28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmi Gazete?de Yayımlanan 11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki

Karar Sayısı: 2017/10925 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı :2017/10924 sayılı Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 tarihli ve 2017/36 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na sunulan ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” ın Kabulü Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10803 Orta Vadeli Program (2017-2020)'in Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10465 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2017/30137 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/10001 Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10101 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9986 Merkezi Ankara' da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9954 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9368 2017 Yılı Yatırım Programı 19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 03 Ekim 2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki

Karar Sayısı: 2016/9547 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9457 "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ın Yürürlüğe Konulması

Karar Sayısı: 2016/9429 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9369 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9368 Yüksek Planlama Kurulunun 03/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan Ekli "2017 Yılı Programı" ile "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın Kabulu Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9074 Filistin'e Ekmeklik Buğday Unu ve Pirinç Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2016/8719 Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/8549 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2015/7725 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2015/7403 Suriye'de Yaşanan Olaylarda Zarar Gören Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 2015/7495 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 

Karar Sayısı: 2014/7143 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar


Karar Sayısı : 2014/6842 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2014/6646  Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2014/6390 Başbakanlık Tarafından,4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2014/6169 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2014/5876  Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar 

Karar Sayısı: 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin Görevlendirilmesiyle İlgili Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2013/28557 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Karar Sayısı:2013/4517 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2012/4213 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması

Karar Sayısı: 2012/2956 Başbakanlık Tarafından,4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2012/ 3544 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2011/ 27862 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 

Karar Sayısı:2011/1812 Toprak Mahsulleri Ofisi Stoklarındaki Fındıklardan Yağlık Olarak Kullanılmak Üzere Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar

 

Karar Sayısı: 2009/ 15202 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

 

Karar Sayısı:2009/15095 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar
 

Karar Sayısı: 2009/ 14668 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin 31/10/2007 Tarihli Ve 2007/12757 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Karar Sayısı:2008/ 13879 Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından Yağlık Olarak Değerlendirilecek Fındıktan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar

 

Karar Sayısı:2007/ 12757 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin Karar

 

Karar Sayısı:2007/ 11854 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 

Karar Sayısı:2007/11854 Fındık Alım ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2007/12757 TMO Gen.Müd.Fındık Tarım Satışları Koop Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin Ekli Karar
 

Karar Sayısı:2006/10865 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar
 

Karar Sayısı : 87/11703 Uyuşturucu Maddelerin Alımı, Satımı, İmali, İthali ve İhracı ile İlgili Esaslar

 

Bunların dışında Kuruluşumuz asli görevlerini ve hukuki işlemlerini, Kamu İktisadi Kuruluşlarının tabii olduğu yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.