Genelgeler


2018/10 Sayılı Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2018/4 Sayılı Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2018/1 Sayılı Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017/23 Sayılı Bağımlılık ile Mücadele İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017/22 Sayılı Yerli Ürün Kullanılması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017/21 Sayılı e-Yazışma Projesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017/6 Sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017/4 Sayılı Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/30 Sayılı Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları izleme ve Değerlendirme Komitesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/28 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet'e Dahil Edilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/27 Sayılı Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/26 Sayılı Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/25 Sayılı İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/22 Sayılı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/21 Sayılı İdarelere Verilen Dilekçeler ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/18 Sayılı 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/10 Sayılı Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2016/4 Sayılı Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında Başbakanlık Genelgesi

2016/1 Sayılı Cuma İzni İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2015/4 Sayılı Türkiye Markası Logosu ve Sloganı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2014/1 Sayılı Hediye Alma Yasağı İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2014/19 Sayılı Uyuşturucu ile Mücadele İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2014/18 Sayılı Acil Durumlarda Koordinasyon İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2014/4 Sayılı Kamu Personeli Alımı İlanları İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2014/5 Sayılı Fazla çalışma İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2013/13 Sayılı F Klavye İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

2013/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2013/3 Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2011/1 Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2010/14 Sayılı Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2007/14 Sayılı Kılık ve Kıyafet ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2007/4 Sayılı Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu İle İlgili Başbakanlık Genelgesi