Bağkur Primi Kesintisi


BAĞ-KUR PRİMİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARIN DİKKATİNE

 

Kuruluşumuz tarafından yapılan zirai ürün alımlarında, ürün bedelleri üzerinden yapılan Bağ-Kur primi kesintisine ilişkin yapılacak Bilgi Edinme Başvurularının, kısa sürede ve etkin olarak cevaplana bilmesi için başvuru sahiplerinin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları faydalı olacaktır.

1-Kuruluşumuz işyerlerince, üreticilerden satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden ilgili mevzuatı dahilinde, 01.04.1994 tarihinden itibaren %1 oranında Bağ-Kur primi kesilerek, yasal süresi içerisin de ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğü hesabına yatırılmaktadır.

Kuruluşumuzca, 01.04.1994 tarihinden önce satın alınan ürün bedelleri üzerinden Bağ-Kur primi kesintisi yapılmamıştır.

2- Bağ-Kur primi kesintisi bilgileri için yapılacak başvurular; Genel Müdürlük yerine doğrudan ürün satışı yapılan işyerine yapılacaktır.Başvurularda ürün satışına ait müstahsil makbuzu (A Fişi) ya da ürün satışını gösterir başkaca belge ve ürünün satıldığı tarih vb. bilgilerin verilmesi işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.