Diğer Kırmızı Buğdaylar


BugdayKırmızı Sert ekmeklik buğday grubunda yer almayan veya çeşidi bilinmeyen diğer kırmızı ekmeklik buğdaylar çeşit ayrımı

     yapılmaksızın barem uygulanmak şartıyla diğer kırmızı ekmeklik buğdaylar grubunda alınarak depolanmaktadır.