Diğer Beyaz Buğdaylar


Bugday
Beyaz sert ekmeklik buğday grubunda yer almayan veya çeşidi bilinmeyen diğer beyaz ekmeklik buğdaylar çeşit ayrımı

yapılmaksızın barem uygulanmak şartıyla diğer beyaz ekmeklik buğdaylar grubunda alınarak depolanmaktadır.