KPSS 2023/2 Döneminde Kurumumuza Yerleşen Adayların Dikkatine

09-01-2024 / Gösterim Sayısı : 4660 / Arşiv

Kurumumuza yerleşen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 08.01.2024-22.01.2024 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze bizzat elden teslim edecek olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Askerlik, hastalık ve doğum gibi nedenlerle evrak teslim edemeyecek adaylar; durumlarını belgelemeleri (rapor, askerlik belgesi vb.) hâlinde mazeretin bitimini müteakip evraklarını teslim edebileceklerdir.

Adaylardan İstenen Belgeler:

  1. 4 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Sağlık Bakanlığına bağlı, tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (e-rapor geçerlidir.)
  3. Askerlik terhis veya tecil belgesi (Hâlen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir. Askerlik görevini yerine getirmiş olanların terhis belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu durumda olanlar için e-Devletten alınan askerlik durum belgesi geçerli değildir.)
  4. E-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu adli sicil kaydı,
  5. KPSS sonuç belgesi ile ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi,
  6. Kuruma yerleştiği öğrenimin mezuniyet belgesi.

Kurum Adresi:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Millî Müdafaa Cad. No:18 06420

Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: 0312 416 30 00