Duyuru

06-07-2023 / Gösterim Sayısı : 11148 / Arşiv

Kurumumuzda istihdam edilecek olan pozisyonlar, ÖSYM tarafından KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu’nda yayımlanmıştır.

Kurumumuzu tercih edecek adayların aşağıda belirtilen Kurumumuz faaliyet alanları, personele ait statü ve çalışma koşulları ile 2023/1 Tercih Kılavuzu'nun Kurumumuzla ilgili bölümlerini dikkate alarak tercih yapmaları önem arz etmektedir.

  • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO); 233 sayılı KHK’ye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermekte olup başta hububat ve bakliyat fiyatlarını üretici ve tüketici lehine koruyan; bu doğrultuda alım, muhafaza, satış, sevk, ithalat ve ihracat yapan; görev verilmesi hâlinde diğer tarımsal ürünlere ait piyasaları düzenleyen; bunların yanı sıra haşhaş ve türevlerine ait devlet tekelini işleten ve Bolvadin’de bulunan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında (AAF) uyuşturucu madde üretimi yapan bir kurumdur.
  • Açıktan ataması yapılan personel, 399 sayılı KHK’ye göre II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde istihdam edilecektir.
  • Açıktan atanan personel, 6 ay adaylık sürecine tabi olup bu süre sonunda sicil ve başarı değerlemesi olumlu olanlar ile yıllık sözleşme imzalanmaktadır. Kurum ile personel arasında imzalanan bu sözleşme, her takvim yılı için yenilenmektedir.
  • İstihdam edilecek personel, atandığı iş yerinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacaktır.
  • Alım, muhafaza, satış, sevk, ithalat vb. işlemler yerine getirilirken mevcut personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda merkez ve taşra birimlerinde uygun unvan ve eğitime sahip personel, geçici olarak görevlendirilmektedir.
  • Stratejik ve ekonomik değere sahip morfin ile türevlerinin üretildiği Afyon Alkaloidleri Fabrikasında 24 saat esasına göre 3 vardiya şeklinde çalışılmakta olup iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde fazla mesaili çalışma da yapılmaktadır.
  • İthalat ve ihracat kapsamında liman iş yerlerimizde yürütülen (Hatay, Mersin, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Samsun, Trabzon Başmüdürlükleri) gemi yükleme ve boşaltma, sevk, transfer işlemlerinin aksamaması ve herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaması için yoğunluğun arttığı dönemlerde vardiyalı ve fazla mesaili çalışılmaktadır.
  • İş yoğunluğuna bağlı olarak bütün iş yerlerimizde vardiyalı ve fazla mesaili çalışılabilmektedir. İş yerlerimizin bazıları (tesis, ekip vb.) açık arazide, yerleşim merkezlerinden uzakta olabilmektedir.

           Tüm adaylara başarılar dileriz.