TMO’YA “KENEVİR” GÖREVİ

05-04-2023 / Gösterim Sayısı : 6217 / Arşiv

Resmî Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla artık Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretimi yapılabilecek.

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlandı. Kanun’da ilaç üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi görevi TMO’ya verildi. TMO, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde kenevir yetiştiriciliğini kendisi yapabileceği gibi gerektiğinde gerçek veya tüzel kişilere de yaptırabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, yürürlüğe giren kanunla Türkiye'de lif ve tohum amaçlı üretilen kenevirde yeni bir dönemin başladığına işaret ederek “Artık, TMO kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretimi yapılabilecek. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

TMO’ya verilen kenevir görevine ilişkin düşüncelerini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL da konunun gündeme geldiği andan itibaren TMO'nun işin içinde olduğuna dikkat çekerek “Kanunun hazırlanması aşamasında biz çalışmalarımızı başlatmıştık.  TMO olarak gerekli tecrübe ve altyapıya sahibiz. Bakanlığımızın çıkaracağı yönetmelik doğrultusunda, Bakanlığımız koordinesinde bu görevimizi de başarıyla yerine getireceğimize inancım tamdır.” dedi.

Kanun’da ilgili madde şu şekilde yer aldı:

“ Lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”