ÜRETİCİNİN MEMNUNİYETİ YÜZDE 90’NIN ÜZERİNDE

20-10-2022 / Gösterim Sayısı : 1318 / Arşiv

Ülkemiz genelinde 18 binin üzerinde katılımcı ile yapılan anketin sonuçlarına göre üreticilerin TMO’dan memnuniyet oranı yüzde 92,6 olarak ölçüldü.

 

TMO Stratejik Planı’nda yer alan hedeflerin izlenmesi amacıyla TMO tarafından yedi sorudan oluşan “Üretici Memnuniyet Anket Formu” hazırlandı. Sorular 30 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında iki farklı yöntemle üreticilere yöneltildi. İnternet üzerinden yapılan ankete ülkemiz genelinde 15.697 kişi, yüz yüze yapılan anket çalışmasına ise ülkemiz genelinde 2.545 üreticimiz iştirak etti. Toplamda 18.242 kişi katıldığı ankette memnuniyet oranı yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.

 

Kurumumuz “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde TMO Stratejik Planı, Performans Programı ve Performans Değerlendirme Raporları ile izlenip değerlendiriliyor.

 

Performans programları, Stratejik Plan’da yer alan amaçlarla ilgili her bir hedefin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi ve bunların kaynak ihtiyaçları ile performans göstergelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanıyor.

 

Performans değerlendirme raporları ise Kurumumuz Stratejik Planı’nda yer alan hedeflerin yıllık dilimler hâlinde izlenmesi amacıyla düzenleniyor.

 

Kurumumuz, 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan “Paydaş beklentileri karşılanacak ve paydaş memnuniyeti sağlanacaktır.” “Dış paydaş memnuniyeti en az %60 oranında tutulacaktır.” amacına yönelik olarak hedefin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için anket çalışması yapıldı.

 

Üretici Memnuniyet Anketi, her üreticinin bir kez katılım sağlayacağı şekilde düzenlenerek üç aylık bir periyotta gerçekleştirildi.