TMO ÜRÜN TEKNOLOJİSİ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TS EN ISO/IEC 17043 STANDARDINA GÖRE AKREDİTE OLMUŞTUR.

08-06-2022 / Gösterim Sayısı : 1775 / Arşiv

2009 yılında TS EN ISO/IEC 17025 standardı deney alanında akredite olan Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz, 21.12.2018 tarihinde TS EN ISO/IEC 17043 Standardı yeterlilik testi organizasyonunda akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. 2022 Ocak ayında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen başarılı denetimin ardından uluslararası alanda tanınırlığımızı belgeleyen TS EN ISO/IEC 17043 Standardı Akreditasyon Sertifikası 06.06.2022 tarihinde yayınlanmıştır.Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz’ün birinci akreditasyonu; TS EN ISO/IEC 17025 Standartında olup ikinci akreditasyonu TS EN ISO/IEC 17043 Standarttı olmuştur.

Bu sertifika ile Laboratuvarımız ülkemizde yeterlilik testi sağlayıcısı olarak hububat alanında ilk laboratuvar konumundadır. Bu sayede yeterlilik testi hububat analizlerinde laboratuvarların dışarı bağımlılığı azalmış olup ülkemizden döviz çıkışı da azalacaktır.

Yeterlilik Testi: Homojen ve benzer numuneler üzerinden birden fazla laboratuvarın analiz performansını değerlendirmek için yapılan testlerdir. Yeterlilik testi organizasyonu yapan laboratuvar TS EN ISO/IEC 17043 standardının şartlarını sağlamalıdır.

Dünyada Yeterlilik Testleri organizasyonu yapan FAPAS, BİPEA, LGC vb. gibi belli başlı kuruluşlar vardır. Ülkemizdeki birçok akredite laboratuvar (Kamu, Üniversite, Ticaret Borsaları, Özel sektör) bu kuruluşların Yeterlilik Testi Organizasyonlarına binlerce avro üyelik ücreti ödemektedirler.