2022 BUĞDAY ALIMLARINDA UYGULANACAK “TMO BUĞDAY ALIM BAREMİ” ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

25-05-2022 / Gösterim Sayısı : 2684 / Arşiv

 

Kurumumuz koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili merkez birimleri, Ticaret Borsaları, TSÜAB, TSE, TKKMB, UHK, OAİB, TİGEM, TUSAF, TZOB, PANKOBİRLİK, Bahri Dağdaş ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüleri temsilcilerinin de yer aldığı geniş katılımlı “TMO Buğday Alım Baremi Değerlendirme Toplantısı” 28 Nisan 2022’de video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; tescili yapılmış olan buğday çeşitlerinin kalite performansları incelenerek TMO Buğday Alım Bareminde yer alacak çeşitlerin grupları belirlenmiştir.

Taslak Buğday Alım Baremi web sitemizde yer almaktadır.

2022 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi