KPSS 2021/2 DÖNEMİNDE KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

06-01-2022 / Gösterim Sayısı : 5634 / Arşiv

 

KPSS 2021/2 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 06.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Bu kapsamda Kurumumuza yerleşen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 10.01.2022-28.01.2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze bizzat elden teslim edecek olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Askerlik, hastalık ve doğum gibi nedenlerle evrak teslim edemeyecek adaylar; durumlarını belgelemeleri (rapor, askerlik belgesi vb.) hâlinde mazeretin bitimini müteakip evraklarını teslim edebileceklerdir.

Adaylardan İstenen Belgeler :

  1. 4 adet vesikalık ve bu vesikalığa ait dijital fotoğraf (flash bellek veya CD ortamında ) (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun olmalı.)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Sağlık Bakanlığına bağlı, tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (e-rapor geçerlidir.)
  4. Askerlik terhis/tecil veya muaf belgesi (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir.)
  5. Adayların bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kendi el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı öz geçmişi (Öğrenimi ve daha önceki çalışmaları gibi bilgileri ile eşi, kardeşi, anne-babasının çalışma durumu gibi aile bilgileri bulunabilir.)

 

Not: Adayların başvurudan önce PTT’den alınacak e-devlet şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.

 

Kurumumuzun Adresi:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Millî Müdafaa Cad. No:18 06420

Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: 0312 416 30 00