KAMUOYU AÇIKLAMASI

01-11-2021 / Gösterim Sayısı : 3823 / Arşiv

(Milas İşyerinin Kiralanması)

 

Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Milas ilçesindeki TMO tesisleri ile ilgili olarak çeşitli haberler yer almakta olup konunun doğru anlaşılması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kuruluşumuz Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini Ana Statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürmektedir. Bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programında, atıl durumda bulunan taşınmazların satış ve/veya kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması hususu belirtilmektedir.

Bu kapsamda yıllardır atıl durumda olan TMO Milas Tesisleri de kiraya verilmek üzere gerekli duyuruları da yapılarak Temmuz 2020’den itibaren 4 defa ihaleye çıkılmış ancak 08.04.2021 tarihinde yapılan son ihale hariç ihalelere katılım olmamıştır.

Son ihale duyurusu Milas Belediyesi yayın araçları ile ilçede ilan edilmiş, ayrıca bölgedeki birçok kooperatif, birlik vb. tüzel kişilere duyuru yapılmış, bazı ticaret borsaları ihale duyurusunu resmi internet sitelerinde yayınlamıştır.

08.04.2021 tarihinde yapılan 10 yıl süreli kiralama ihalesine 2 istekli katılım sağlamış, bahse konu ihale Milas Yem Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmış ve bu firma ile 29.04.2021 tarihinde 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır.

Kiralanan tesisin kullanım amacı tarımsal faaliyet ve depolama olup başka amaçla kullanılması mümkün değildir.

Milas tesislerimize 2017 yılından bu yana üreticilerden herhangi bir ürün arzı olmamıştır. Son 5 yıldır atıl durumda olan bahse konu tesisten, ihale yoluyla üçüncü şahsa kiralanmak suretiyle hem kira geliri elde edilmiş, hem de tesisin zorunlu giderlerinden (güvenlik, bakım/onarım vb.) tasarruf sağlanmıştır.

TMO’nun iştigal alanına giren ürünler yönüyle bölgedeki üreticilerden ürün arzı olması halinde TMO alım faaliyetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

 

                                                              Kamuoyuna saygıyla duyurulur.