LABORATUVARIMIZIN AKREDİTE DENEY SAYISI 37’YE YÜKSELDİ

08-09-2021 / Gösterim Saysı : 1411 / Arşiv

Kurumumuz TMO Merkez Laboratuvarının akreditasyon sertifikası, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yenilendi.

TÜRKAK tarafından Akreditasyon yenileme ve kapsam genişletme denetimini başarıyla geçiren Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğümüzün hem akreditasyon sertifikası yenilendi hem de akredite deney sayısı 37’ye yükseldi.

Akreditasyon; ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi anlamına geliyor.

Ürünlerin, standartlara uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş edilen belge ile uluslararası pazarlar kabul görüyor. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve bölgesel ekonomik bloklar tarafından akreditasyona özel önem veriliyor.

Ülkemizde de uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, 4 Kasım 1999 tarihinde yayımlanan 4457 sayılı Kanunla kurulan Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılıyor.

İlk olarak 2009 yılında 8 deney metodunda TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilen Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz, akreditasyon süresince uluslararası standartlara uyum konusunda çok büyük mesafeler kat ederek, her geçen gün kalite çıtasını yükseltiyor.