KPSS 2021/2 KAPSAMINDA KURUMUMUZU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

22-12-2021 / Gösterim Sayısı : 32767

 

TMO’DA GÖREV YAPACAK PERSONELE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO); 233 sayılı KHK’ye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermekte olup başta hububat ve bakliyat fiyatlarını üretici ve tüketici lehine koruyan ve  bu doğrultuda alım, muhafaza, satış, sevk, ithalat ve ihracat yapan, görev verilmesi hâlinde diğer tarımsal ürünlere ait piyasaları düzenleyen, bunların yanı sıra haşhaş ve uyuşturucu ürünlerine ait devlet tekelini işleten ve Bolvadin’de bulunan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında (AAF) uyuşturucu madde üretimi yapan bir kurumdur.

ÖSYM vasıtasıyla Kurumumuza açıktan ataması yapılan personel, 399 sayılı KHK’ye göre II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde istihdam edilecektir.

Kurumumuza açıktan ilk defa ataması yapılan personel;

6 ay adaylık sürecine tabi olup bu süre sonunda sicil ve başarı değerlemesi olumlu olan personel ile yıllık sözleşme imzalanmaktadır. Kurum ile personel arasında imzalanan bu sözleşme, her takvim yılı için yenilenmektedir.

Atandığı iş yerinde  3 yıl çalışacağına dair taahhütname imzalamaktadır.

TMO; alım, muhafaza, satış, sevk, ithalat vb. işlemlerini yerine getirirken mevcut personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda merkez ve taşra birimlerinde uygun unvan ve eğitime sahip personeli geçici olarak görevlendirerek faaliyetlerini yürütmektedir.

AAF’de 24 saat esasına göre 3 vardiya şeklinde çalışılmakta olup iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde fazla mesaili çalışma yapılmaktadır.

İthalat ve ihracat kapsamında liman şube müdürlüklerimizde yürütülen (Hatay, Mersin, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Samsun, Trabzon Başmüdürlükleri) gemi yükleme ve boşaltma, sevk, transfer işlemlerinin aksamaması ve herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaması için yoğunluğun arttığı dönemlerde Kurum personelimiz vardiyalı ve fazla mesaili olarak çalışmaktadır.

İş yoğunluğuna bağlı olarak bütün iş yerlerimizde vardiyalı ve fazla mesaili çalışılabilmektedir. İş yerlerimizin bazıları (tesis, ekip vb.) açık arazide, yerleşim merkezlerinden uzakta olabilmektedir.

Kurumumuz personelinin görev tanımının yapıldığı “TMO Kadro Tanımları Yönetmeliği”nin ilgili bölümleri ve  personelimizle  her yılbaşında imzalanan tip sözleşmenin bir örneği ektedir.

KPSS 2021/2 atama döneminde Kurumumuzu tercih edecek adayların tercih işlemleri öncesinde yukarıda belirtilen Kurumumuz faaliyet alanları, çalışma koşulları, görev tanımları ve sorumlulukları ile tip sözleşme maddelerini de dikkate almak suretiyle tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Başarılar dileriz.

ÜNVAN VE GÖREVLER İÇİN TIKLAYINIZ...