KPSS 2021/1 Döneminde Kurumumuza Yerleşen Adayların Dikkatine!

16-07-2021 / Gösterim Sayısı : 32767

KPSS 2021/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 14.07.2021 tarihinde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda Kurumumuza yerleşen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 26.07.2021-13.08.2021 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze bizzat elden teslim edecek olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Askerlik, hastalık ve doğum gibi nedenlerle evrak teslim edemeyecek adaylar; durumlarını belgelemeleri (rapor, askerlik belgesi vb.) hâlinde mazeretin bitimini müteakip evraklarını teslim edebileceklerdir. 

Adaylardan İstenen Belgeler:

 •      4 adet vesikalık ve bu vesikalığa ait dijital fotoğraf (flash bellek veya CD ortamında olabilir.)

(Son altı ay içerisinde çekilmiş, Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun olmalı.) 

 •      Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı örneği 

(Okuldan “aslı gibidir” kaşesi ile getirilenler kabul edilmeyecektir. E-devletten alınan mezuniyet durum belgesi geçerli olacaktır.)

 •      Nüfus cüzdanı fotokopisi 

(Nüfus bilgilerinde herhangi bir değişiklik varsa bununla ilgili ilave evraklar, mahkeme kararı vs.)

 •      E-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği 

(Nüfus Kayıt Örneği tipi “nüfus aile” diğer seçenekler “evet” seçilerek alınacaktır.)

 •      E-Devlet üzerinden alınan ikametgâh belgesi
 •  
 •     Sağlık Bakanlığına bağlı, tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (Hastaneden alınan e-rapor da geçerlidir.)
 •  
 •      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (tecilli, muaf. er-erbaş-subay vb.) (E-Devlet üzerinden alınabilir.)
 •  
 •      2020 yılı KPSS sonuç belgesi
 •  
 •      ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi
 •  
 •      Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınacak adli sicil kayıt belgesi 

(Herhangi bir adli kaydı varsa bununla ilgili ilave evraklar, mahkeme kararı vs.) 

 •      Adayların bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kendi el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı öz geçmişi

(Öğrenimi ve daha önceki çalışmaları gibi bilgileri ile eşi, kardeşi, anne-babasının çalışma durumu gibi aile bilgileri bulunabilir.)

 •      Kamu veya özel sektörde çalışanlar için E-Devlet üzerinden alınan, barkotlu HİTAP hizmet dökümü veya sigortalı hizmet dökümü (Tüm SGK dökümü seçilerek alınacaktır.)

Not: Adayların başvurudan önce E-Devlet şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir. 


Kurumumuzun Adresi:
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Millî Müdafaa Cad. No:18 06420
Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
İrtibat Tel: 0312 416 30 00