TMO Hububat ve Yem Piyasalarının İstikrarı İçin Her Türlü Tedbiri Almaktadır

18-06-2021 / Gösterim Sayısı : 7007

KAMUOYU DUYURUSU

 

Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatları, Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde ekmeklik buğdayda %36 artışla 2.250 TL/ton, Makarnalık buğdayda %36 artışla 2.450 TL/ton ve arpada %37 artışla 1.750 TL/ton olarak açıklanmış ve üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Ancak ülkemizde bu yıl ciddi boyutlara varan tarımsal kuraklık, hububat ekili alanlarda verim kaybına neden olmuş, hasat ilerledikçe kuraklığın etkisi belirgin hale gelmiş ve öngörülen arz açığı nedeniyle, hasadın henüz başı olmasına rağmen hububat piyasa fiyatları artışa geçmiştir.

Hasat döneminde piyasada oluşan yüksek fiyatlar, hububatı hammadde olarak kullanan besici, yetiştirici ve yem üreticilerinin maliyetlerini arttırmakta, hayvansal ürünlerin tüketiciler aleyhine yüksek fiyatlara ulaşması ve gıda enflasyonu riskini taşımaktadır.

Bu kapsamda TMO öncelikle ilgili kullanıcıların önünü görebilmesi ve fiyat artışının önüne geçilebilmesi amacıyla satış fiyatlarını 26 Mayıs 2021 tarihinde Ekmeklik buğdayda 2.450 TL/ton, Makarnalık buğdayda 2.650 TL/ton ve Arpada 1.950 TL/ton olarak ilan etmiştir.

TMO’nun stoklarındaki ürünler ve ilgili sektörlere uygun fiyatla ürün tedarik etmesi, fiyat istikrarının sigortası niteliğindedir. Bu nedenle TMO stoklarının takviyesi zorunluluk arz etmektedir.

TMO olarak 2020/21 sezonunda 1,8 milyon ton yem hammaddesi, besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla tahsis edilerek, yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanmıştır. Son olarak Haziran ayında 160 bin ton mısır, yetiştiricilerimize 1.950 TL/ton fiyatla satışı gerçekleştirilmiştir. Haziran ayına kadar yapılan satışlarımıza, Temmuz ayından itibaren devam edilecektir.

Bilindiği üzere, üreticilerimizin ürün arzının devam ettiği hasat döneminde TMO tarafından ilke olarak ithalat ve satış gerçekleştirilmemektedir. Ancak kuraklık nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü dönem, olağanüstü önlemleri gerekli kılmaktadır.

Bu nedenle Kuruluşumuz tarafından, hububat ve yem piyasalarında istikrarı sağlamak ve ürün arzında oluşan açığı kapatmak üzere ihtiyacımız olan hammaddenin bir kısmı dış alımla tedarik edilerek uygun fiyatla piyasaya arz edilmesi ve gıda enflasyonu riskinin önüne geçilmesi planlanmaktadır.

Bu doğrultuda ilk etapta 320 bin ton arpa ve yaklaşık 400 bin ton buğday ithalat ihaleleri için iş ve işlemler başlatılmıştır.

TMO, her koşulda üreticilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Yem hammaddelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz son hamlelerimizin temelinde hayvansal üretimin bel kemiği olan besici ve yetiştiricilerimizin ihtiyacını gidermek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamak yer almaktadır.

Kuruluşumuz piyasaları anlık takip etmektedir. Üretici ve tüketicilerimizi koruyan her türlü tedbir zamanında alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ