TMO Buğday ve Arpa Satış Fiyatlarını Belirledi

08-09-2020 / Gösterim Sayısı : 28362

2019 yılında 19 milyon ton olan buğday üretiminin 2020 yılında %8 artışla 20,5 milyon ton olacağı, 2019 yılında 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise 2020 yılında %9 artışla 8,3 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir (TÜİK).
 

Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretimimiz yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerdedir.
 

Kuruluşumuz, 04 Mayıs'ta sert ekmeklik buğday alım fiyatını 1.650 TL/Ton, Makarnalık Buğday 1.800 TL/Ton, arpa fiyatını ise 1.275 TL/Ton olarak açıklamış olup ülke genelinde hububat hasadı tamamlanmıştır.  

Kuruluşumuz, stoklarını öncelikle hasat döneminde iç alımlarla oluşturmakta, hasat dönemi bittikten sonra üreticilerimizin mağduriyetine sebep olmadan stoklarını dış alımla takviye etmektedir. Yapılan ithalatlar iç piyasada istikrarı sağlamak, tüketiciyi korumak ve sezon içerisinde spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Gelinen noktada buğday stoklarımızın Ekim ayından itibaren satışa açılmasına karar verilmiştir.


Bu kapsamda 2020 Ekim ayı satış fiyatlarımız;

- Ekmeklik buğday ; 1.775 TL/Ton,

- Makarnalık buğday ; 1.950 TL/Ton, 

- Arpa ; 1.350 TL/Ton olarak belirlenmiştir.


Kuruluşumuzca hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de piyasa düzenlemeye dönük tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.