Lise Öğrencileri Staj Başvuru İlanı

25-03-2021 / Gösterim Sayısı : 23309

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ: 08.02.2021- 31.03.2021

 • Belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 Aşağıda belirtilen form/belge/fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü web ana sayfasında yayınlanan ve eksiksiz bir şekilde doldurulan Başvuru Formu,
 • Not ortalamanızı içeren öğrenci olduğunuza dair onaylı/mühürlü Beyan Belgesi,
 • Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf

 Staj başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmektedir. 

 • Başvurular https://www.Turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-staj-basvurus  adresinden, “Yeni Başvuru”, “Şehir” seçimi yapıldıktan sonra BİRİM olarak “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü” seçilecektir. “İşleminiz  Başarıyla Gerçekleşmiştir” yazısı görüldüğünde başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 • Staj başvuru sonucu e-devlet sistemi üzerinden takip edilecektir. “Başvurularım” butonu tıklanarak başvuru sonucu görülebilecektir. 
 • Her öğrencinin 3 ayrı başvuru hakkı bulunmaktadır.

STAJ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Staja devam zorunludur. Staja devam edilemediği günlerin telafisi yapılmak zorundadır.
 • Öğrencinin stajının daha verimli olması için Staj koordinatörü öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir. 
 • Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu eğitim kurumu tarafından ödenir. 
 • Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır.
 • Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Birimlerin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatı bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.
 • Stajı herhangi bir nedenle sona erdirilen (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan vb.)  kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

   

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ