Pirinç Satış Şartları


Kuruluşumuz stoklarındaki pirinçler peşin bedel mukabilinde toptan veya perakende olarak satılacaktır.

Perakende satışların yanı sıra aylık 250 kg’a kadar gıda perakendecilerine, kamu kurum ve kuruluş yemekhanelerine ve Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan satış yapabilecek olup,

Groski çeşidi çuvallı pirinçler aşağıda yer alan Başmüdürlüklerimiz stoklarından belirtilen miktarlarda peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satışa açılmıştır.

Bu kapsamda;

  • Mersin Başmüdürlüğümüzden 3.000 ton,
  • Kayseri Başmüdürlüğümüzden 450 ton,
  • Konya Başmüdürlüğümüzden 500 ton,
  • Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton

olmak üzere toplam 4.100 ton groski çeşidi pirinç satılacaktır.

Satışı yapılan groski çeşidi pirinçler için son para yatırma tarihi 25 Aralık 2023, son teslimat tarihi ise 29 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.