Faaliyetlerimiz


https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/1.jpg

 

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ

 

-     TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler)

 

Laboratuvarımız; TS EN ISO/IEC 17025 Standardı'na göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından,

·  2009'da alveograf, hektolitre,  rutubet, kül, ham protein, sedimantasyon, yaş gluten, düşme sayısı analizlerinde,

·  2011'de hububatın, çeltiğin ve pirincin fiziksel analizlerinde,

·  2013'te farinograf, ekstensograf, aflatoksin, yağ tayini ve zedelenmiş nişasta analizlerinde,

·  2016'da kuru gluten, gluten indeks, beklemeli sedimantasyon endeksi ve yağlı tohumlarda yabancı madde analizlerinde,

·  2019'da NIR-protein, NIR-rutubet analizlerinde,

·  2021 yılında ise hububat, baklagil, yağlı tohumlar, fındık ve un analizlerinde,

olmak üzere toplam 37 deney metodunda akredite edilmiştir.

 

Yeterlilik testlerine katılım akreditasyonun şartı olduğundan Şube Müdürlüğümüz; tahıllarda fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, reolojik ve enstrümantal analizlerde, baklagillerde fiziksel ve kimyasal analizlerde yeterlilik testi organizatörü Fransız Bipea firmasının uluslararası 215 laboratuvarın katılımıyla düzenlemiş olduğu karşılaştırma testlerine yılın 10 ayında katılım sağlamaktadır.

-TS EN ISO/IEC 17043 (Uygunluk Değerlendirmesi – Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar)

 

Yeterlilik Testi; homojen ve benzer numuneler üzerinden birden fazla laboratuvarın analiz performansını değerlendirmek için yapılan testlerdir.

Merkez laboratuvarımız; 2014 yılından beri TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre her yıl yeterlilik testi organizasyonu düzenlemektedir.

Ülkemizde hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite bir yeterlilik test sağlayıcısı mevcut olmadığından tüm laboratuvarlar yurt dışındaki yeterlilik testi organizasyonlarına katılım sağlamaktadır. Bu durum ülkemiz adına ciddi bir ekonomik kayba yol açmaktadır.

Laboratuvarımızın düzenlediği yeterlilik testi organizasyonlarının uluslararası ve ulusal alanda kabul görmesi ve onaylanması için TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmesi bir gereklilik hâlini almıştır.

Bu nedenle TS EN ISO/IEC 17043 akreditasyonu için laboratuvarımız tüm hazırlıklarını tamamlayarak 2021 yılında TÜRKAK'a başvurmuş ve yapılan denetim sonucun da 06.06.2022 tarihinde akredite olmuştur.
Laboratuvarımız
TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından;

Tahıllar

 • Sağlam Hububatın Dışındaki Maddeler Tayini,
 • Kusurlu Taneler Tayini,
 • Diğer Muhtelif Maddeler Tayini,

Tahıllar

 • Hektolitre Ağırlığı Tayini,
 • Otomatik Ölçüm Cihazı ile Hektolitre Ağırlığı Tayini,
 • Protein Tayini NIR/NIT Metodu,
 • Rutubet Tayini NIR/NIT Metodu,

Tahıllar, Buğday Unu

 • Protein Tayini,
 • Rutubet Tayini,
 • Yaş Gluten Tayini,
 • Kuru Gluten Tayini,
 • Gluten İndeks Tayini,
 • Düşme Sayısı Tayini,
 • Sedimentasyon Endeksi Tayini,
 • Beklemeli (Modifiye) Sedimentasyon Endeksi Tayini,

Çeltik

 • Sağlam Hububatın Dışındaki Maddeler Tayini,
 • Kusurlu Taneler Tayini,
 • Diğer Muhtelif Maddeler Tayini,
 • Randıman Tayini,

deneylerin de Yeterlilik Testi Sağlayıcısı olarak akreditedir.

Ekmeklik buğday, mısır, çeltik ve un analizlerinde yaklaşık 250 laboratuvarın katılımıyla düzenlenen yeterlilik testinde laboratuvar performansları “z” skoru ile ifade edilmektedir.  Yeterlilik testi organizasyonuna; TMO taşra şube laboratuvarları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvarları katılım sağlamaktadır.

 

Katılımcı laboratuvar sayıları aşağıda yer almaktadır:

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/14.jpg

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/15.jpg

 

 

 

-     TS EN ISO/IEC 17034 (Referans malzeme üreticilerinin yeterliliği için genel şartlar)

Ayrıca laboratuvarımız;  metot geliştirme, metot geçerli kılma, kalibrasyon, laboratuvar içi kalite kontrol, analist ve cihaz uygunluğunun kontrolünde kullanılmak üzere un analizlerinde TS EN ISO 17034 standardına göre sertifikalı referans materyal üretimi çalışmalarına başlamıştır.

 

TS EN ISO 17034 kapsamında hazırlanan numuneler

 

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kurumumuz tarafından eğitim hizmetleri verilmekte olup eğitim talep alımı ve organizasyonu Genel Müdürlüğümüz Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/4.jpg

Kurum dışına verilen eğitimler:

·  Hububat Eksperlik Eğitimi

·  Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlarda Yetkili Sınıflandırıcı Temel Eğitimi

Laboratuvarımız personeli yukarıda belirtilen eğitimlerde eğitici olarak görev almakta olup eğitimler uygulamalı olarak yürütülmektedir.

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/5.jpg

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ANALİZ VE RAPORLAMA HİZMETİ

Laboratuvarımız akredite olunan analizler de dahil 40’ı aşkın deney metodunda kurum/kuruluş ve 3.şahıslara ücreti karşılığında analiz ve raporlama hizmeti sunmaktadır. Laboratuvarımız Numune Kabul Birimi her yıl değişmekle beraber yılda yaklaşık 1500 civarı numune kabulü gerçekleştirmektedir. Bu numuneler özel analiz, gemi ithalat, saf çeşit, yeterlilik test, denetim, kalibrasyon, kontrol numunesi ve Kurum içi gönderilen numuneleri kapsamaktadır. Kabulü yapılan bu numuneler üzerinde yaklaşık 10.000’i aşan analizler yapılmaktadır.

Özel analiz ve saf çeşit analizi kapsamında gelen numuneler için yapılan analizler neticesinde TÜRKAK logolu akredite analiz raporu düzenlenmektedir.

Laboratuvarımız hububat alanında Türkiye’de başvurulabilecek en güvenilir laboratuvar olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/6.jpg

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/8.jpg

Laboratuvarımızda yapılan ücretli ve ücretsiz analizlerin sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

YIL

ÜCRETSİZ NUMUNE SAYISI

ÜCRETLİ ÖZEL NUMUNE SAYISI

TOPLAM NUMUNE SAYISI

2014

493

276

769

2015

552

243

795

2016

1.198

138

1.336

2017

591

74

665

2018

812

99

911

2019

1.331

348

1.679

2020

1.561

262

1.823

2021

1.305

475

1.780

2022

1.366

406

1.772

TOPLAM

6.966

1.664

8.630

 

KONTROL NUMUNESİ SATIŞI

Şube Müdürlüğümüz; kalite kontrol laboratuvarları, borsa laboratuvarları, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarındaki cihazların kalibrasyon kontrolünde kullanılmak üzere;

·  Hektolitre, rutubet, protein değerlerini içeren ekmeklik ve makarnalık buğday,

·  Hektolitre, rutubet değerlerini içeren arpa, çavdar, tritikale, yulaf, mısır,  

·  Rutubet değerini içeren soya, nohut, kuru fasulye, mercimek

·  Rutubet ve randıman değerlerini içeren çeltik kontrol numuneleri satılmaktadır.

Talep edilmesi halinde yağ, sedimentasyon, gluten, alveograf, farinograf, ekstensograf, düşme sayısı, kül değerlerini içeren kontrol numuneleri de hazırlanabilmektedir.

 

Yıllara göre satılan kontrol numuneleri ve sayıları aşağıda yer almaktadır:

 

 

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/10.jpg

 

REFERANS YETKİLİ SINIFLANDIRICILIK FAALİYETLERİ


5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığına hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ürün gruplarında yetkili sınıflandırıcı lisansı almak veya mevcut lisansını yenilemek için başvuran laboratuvarların denetimi Referans Yetkili Sınıflandırıcı olan Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

 

 

ARGE FAALİYETLERİ

Türkiye geneli araştırma kurumları, TAGEM, TİGEM, özel tohum firmaları ve Kurumumuza bağlı taşra şube müdürlüklerimizden gelen saf çeşit ekmeklik ve makarnalık  buğday numunelerinin fiziksel, kimyasal,  teknolojik ve reoolojik analizleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

YIL BAZINDA SAF ÇEŞİT NUMUNE SAYISI

YIL

EKMEKLİK

MAKARNALIK

TOPLAM

2009

123

21

144

2010

62

10

72

2011

69

10

79

2012

81

23

104

2013

101

18

119

2014

96

16

112

2015

113

27

140

2016

94

24

118

2017

127

33

160

2018

85

18

103

2019

100

19

119

2020

139

25

164

2021

130

25

155

2022

57

14

71

TOPLAM

1.377

283

1.660

 

Saf çeşit analiz sonuçları sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenen TMO barem toplantılarında değerlendirilerek TMO Baremi'ne girecek ya da baremden çıkartılacak çeşitlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Saf çeşit analiz sonuçları ve denetim için hazırlanan numunelerin sonuçları cihaz kalibrasyon eğrilerini oluşturmak üzere kullanılmakta ve tüm TMO’daki NIR/NIT cihazlarının yeknesak olması sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra Kurum içi araştırma çalışmaları ve projeler için gerekli olan analizler yürütülmekte ve sonuçlar TMO alım-satış politikalarını belirlemekte kullanılmaktadır.

https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/3.jpg

 https://tmo.gov.tr/Upload/Document/urunteknoloji/7.jpg