SATIŞ NOKTALARI  
 • Adana
 • Afyonkarahisar
 • Aksaray
 • Akşehir
 • Bandırma
 • Çorum
 • Derince
 • Batman
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • İzmir
 • Denizli
 • İskenderun
 • Kayseri
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Konya
 • Mersin
 • Muş
 • Polatlı
 • Samsun
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Adıyaman
 • Tekirdağ
 • Trabzon
 • Yerköy
 • Giresun
 • Ordu