KURUM HABERLER 05.11.2013

“Ekmeğini Emeğini Koru” sloganı, çocuklarımızda ve gençlerimizde israf etmeme bilincinin oluşturulması amacıyla ders kitaplarının arka kapağına yerleştirildi.

2013-2014 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının ilk, orta ve lise düzeyi öğrencilere ücretsiz olarak dağıttığı ders kitaplarının arka kapağında kampanya görselleri de yer alıyor.

17 Ocak 2013 tarihinde başlatılan ve yurt çapında farklı çalışmalarla yürütülen “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” kapsamında, bilhassa geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizde israf etmeme bilincinin oluşması amacıyla okullarda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

2012-2013 öğretim döneminin ikinci yarısında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği içerisinde, ülke genelindeki ilk, orta ve lise düzeyi okullarda “Ekmek İsrafı ve Önlenmesi” temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmiş ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir.

Kampanya kapsamında MEB ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yedi adet yazılı ve görsel kampanya tasarımlarının ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarının arka kapakları ile tablet bilgisayarlarda yer almasıyla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının almış olduğu 31 Temmuz 2013 tarihli karar gereği uygulamalara başlandı.

Bu kapsamda ilk etapta “Bir günde 6 milyon ekmeği çöpe atıyoruz.” “Ekmeğini Emeğini Koru” ifadelerinin yer aldığı afiş, bu yıl öğretim programı değişen ve ağustos ayında tebliğler dergisinde yayımlanan Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce 5. Sınıf, İngilizce 2. Sınıf, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik 9. Sınıf kitapları ile 111 çeşit Açık Lise ders kitaplarının arka kapaklarına basıldı. Yeni basılacak kitaplarda da kampanya afişlerine yer verilmesine devam edilecek.

Kampanyanın, Bakanlığımız ve Kurumumuzun koordinatörlüğünde tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde etkili bir şekilde yürütülerek hedefine ulaşmasını teminen, 02 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan 2013/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 4.maddesinde; “Toplumun temelini oluşturan aile ve kadınların rolünü dikkate alan sosyal politikalar geliştirilecek, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kampanyaya katılmalarını özendiren projeler oluşturularak uygulamaya konulacaktır.”, 12.maddesinde; “Sağlıklı beslenme de dâhil olmak üzere eğitici program, etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek ve bu konuların temel eğitim ders müfredatı içerisine dâhil edilmesi için gerekli tedbirler Milli Eğitim Bakanlığınca alınacaktır.” ibareleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde farklı çalışmalar yürütülmektedir.

ARKA KAPAK GÖRSELİ

kadikoy escort kurtkoy escort