PERSONEL ALIM PROSEDÜRÜ

Kurumumuzda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde personel istihdam edilmektedir. Kurumumuz, açıktan eleman alma talebini her yıl yayımlanan Kamu Finansman Kararnamesi gereğince Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte ve ''Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda ÖSYM'ce yerleştirme yapılmaktadır.Devlet Personel Başkanlığından açıktan atama izni alınan pozisyonlara ise, ÖSYM'ce yapılan merkezi sınavlarda başarılı olanlar atanabilmekte, yerleştirme işlemleri de yine ÖSYM tarafından yapılmaktadır.ÖSYM'ce verilen ilanların takip edilmesi, bu ilanlarda atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için aranılan şartlar haiz olduğu takdirde ÖSYM'ye müracaat edilmesi gerekmektedir.Ayrıntılı bilgi http://www.dpb.gov.tr/ adresinden alınabilir.