HAŞHAŞ ÜRETİMİNDE EN ÇOK SORULAN 9 SORU

1. Haşhaş ekim izni nasıl alınır?

Haşhaş ekimine müsaade edilen yerlerde üreticilerin;

· Kışlık ekilişlerde 1 Temmuz - 30 Ekim,
· Yazlık ekilişlerde 1 Şubat - 15 Mart,

tarihleri arasında mahalli TMO teşkilatına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu tarihler dışında yapılan müracaatlar geçersizdir.

2. Kimlere haşhaş ekim izni verilmez?

· Yasal süresi içerisinde müracaat etmeyenlere,

· Yanlış beyanda bulunanlara,

· Form dilekçesi üretici ve muhtar tarafından imza edilmeyenlere,

· Kontrol imkânı olmayan yerlerde ekim yapmak isteyenlere,

· 18 yaşını bitirmemiş olanlara,

· Ekimden sebepsiz vazgeçenlere,

· 3298 sayılı Kanunun 4.üncü maddesi hükümleri veya Türk Ceza Kanununun kaçakçılıkla ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara,

· Çiftçi Kayıt Sistemine(ÇKS) üye olmayanlara,

haşhaş ekim izni verilmez.

3. Üretici başına ekim izni limiti kaç dekardır?

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ekim yerleri içerisinde kalan yerleşim yerleri için TMO tarafından belirlenen limit çerçevesinde bir üreticiye en fazla 3 tarlasında haşhaş ekim izni verilmektedir.


4. Hangi haller kaçak ekim sayılır?

· İzin belgesi almadan ekim yapmak,

· İzin belgesinde kayıtlı alandan fazla alana ekim yapmak,

· İzin belgesinde kayıtlı tarladan başka tarlaya ekim yapmak,

kaçak ekim sayılır.

5. Haşhaşta münavebe(sal) niçin uygulanır?


· Toprak yorgunluğunun giderilmesi,

· Hastalık ve zararlıların önlenmesi,

· Kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla,

münavebe sistemi uygulanmaktadır.

Münavebe sahası dışında ekim yapmak isteyenlere ekim izni verilmemektedir.

6. Haşhaştan iyi gelir elde edebilmek için ne yapmalı?

· İyi bir toprak ve tohum yatağı hazırlanmalı,

· Mibzerle ekim yapılmalı,

· Kış zararını en aza indirmek için zamanında ekim yapılmalı,

· Uygun gübre kullanımı için toprak analizi yapılmalı,

· Gübre olarak dekar başına;

7 Kg Triple Süperfosfat (Ekim öncesi toprak altına)

20 Kg Amonyum Sülfat ( Ekim öncesi toprak altına)

20 Kg Amonyum Nitrat (İlkbaharda üst gübre)

Kullanılmalı,

· Çapa ve seyreltme zamanında yapılmalı,

· İmkan olan yerlerde sulama yapılmalıdır.

7. Niçin sertifikalı TMO tohumlukları kullanmalı?

· Uluslararası rekabet gücümüzün artırılması,

· Ülkemizde haşhaş tarımının gelecek nesillerce de sürdürülebilmesi için yüksek alkaloid içeren sertifikalı TMO tohumlukları kullanılmalıdır.

8. TMO tohumluklarının ekilmediği nasıl anlaşılır?


Haşhaş bitkisinin çıkışından itibaren;

· Yaprak yapıları ve bitki gövdesinden,

· Çiçeklenme döneminde çiçek renk ve ton farklarından,

· Kapsülün şekil ve yapısından,

TMO tohumluklarının ekilip ekilmediği tespit edilmektedir.

9. TMO tohumluklarını alıpta ekmeyenler hakkında ne işlem yapılır?

· Dağıtılan sertifikalı tohumlukların ekilip ekilmediği TMO elemanları tarafından kontrol edilecektir.

· TMO'ca verilen tohumlukları kullanmadığı tespit edilen üreticilerden teslim aldıkları tohumlukların borçlandırma bedellerinin iki katı tahsil edilecektir.