İsmail KEMALOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
1967 yılında Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak göreve başladı ve Başdenetçi unvanını aldı. 2002 yılı sonundan 2003 yılı Haziran ayına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 2003 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı Toprak Mahsulleri Ofisine 2005 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 2008 yılı sonunda kamu kurumundan istifa ederek 2009-2013 yılları arasında gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı dönemde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Yönetim Grubunda görev aldı. 2013 yılında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanarak bir süre burada görev yapan KEMALOĞLU, daha sonra Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atandı. 2014-2016 yılları arasında Çaykur Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan üçlü kararname ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. AŞ (LİDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. İki adet meslek kitabı ile Mali Yönetim ve Denetim adlı dergi başta olmak üzere çok sayıda dergide makaleleri yayımlanmıştır. Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi'ne sahiptir. 

 

 
 Sadi DEMİRCİ- 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
1960 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Sadi Demirci; ilk, orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. Yüksek eğitimini, Yüksek Lisans seviyesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Gaziantep ve Aydın illerinde eğitimci, idareci, yazar, şair ve yayımcı olarak muhtelif görevlerde bulunduktan sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na geçiş yapan Sadi Demirci, Bakanlığın muhtelif birimlerinde idareci, uzman olarak görev yaptı. Daha sonra, yine aynı Bakanlığın Yayın Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde memuriyet görevine devam etti. 11 Mart 2017 tarihli ve 2017/9 karar sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan üçlü kararname ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Aynı zamanda Milli Güvenlik Akademisi 64. dönem mezunu olan Sadi Demirci, ikinci üniversite kapsamında hukuk eğitimi de almaktadır. Şair, yazar, yayıncı olan Sadi Demirci'nin yayınlamış olduğu pek çok deneme, makale, araştırma çalışmalarının yanı sıra görsel yayın çalışmaları da bulunmaktadır. Yayınlanmış 4 adet şiir kitabı, 1 adet araştırma deneme kitabı bulunmaktadır. Hattat olan Sadi DEMİRCİ, hat sanatıyla üniversite yıllarında iştigal etmeye başladı. Sadi Demirci, ilk şahsi hat sanatları sergisini Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisinde açtı. 2. hat sanatları sergisini 17 Mart 2015 tarihinde Ankara Güven Park Sanat Galerisi'nde açtı. Yeni sergiler gerçekleştirmek üzere gerekli çalışmaları hâlihazırda sürdürmektedir.  

Telefon: 0 312 416 31 37

 

 

Mustafa ERDOĞAN - Genel Müdür Yardımcısı
1963 Yılında Kütahya'da doğdu. İlköğrenimini İzmir'de,  Ortaöğrenimini Kütahya'da tamamlayan Erdoğan, İstanbul Üniversitesinden T.Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. TEKEL Genel Müdürlüğünde Mühendis, Bakım İşl. Amiri, Başmühendis, Müesseseler Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. TÜGEM Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Ege İhracatçılar Birliğinde kendi alanında Yönetim Kurulu Üyeliği, TİM  Meclis  Üyeliği,  Japan Tobacco İnt. Central Asia Firması Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. TİGEM Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 17.08.2011 tarihinde TMO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Halen bu görevini yürütmekte olan Mustafa ERDOĞAN evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Mustafa ERDOĞAN'ın, Tarım Sektöründe İstihdam, Zararlılarla Mücadele, Pestisitler ve Uygulama Teknolojileri üzerine yazılmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 

             
Telefon: 0 312 416 30 10

 

 

 
 

Enver ŞİMŞEK -Genel Müdür Yardımcısı V.


e-mail: enver.simsek@tmo.gov.tr 

BİRİM YÖNETİCİLERİCengiz BAĞIN- Teftiş Kurulu Başkanı V.
Telefon: 0 312 591 42 89

 


Berrin EKMEKCİ - 1. Hukuk Müşaviri 

07.01.1964 yılında Nallıhan/Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında TMO'da avukat kadrosunda işe başladı. 1998-2014 yılları arasında Avukat, Hukuk Müşaviri Vekili, Hukuk Müşaviri ve I.Hukuk Müşaviri Vekilliği görevini yaptı. 22.05.2014 tarihinden itibaren de I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 2 çocuk annesidir. 

e-mail: berrin.ekmekci@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 30 95

 
 

 

Hacı BARAN - Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı
1962 yılında Kayseri'de doğdu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Yem Fabrikası'nda ziraat mühendisi olarak görev yaptı. 1987'de TMO Kayseri Bölge Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Kayseri Bölge Müdürlüğünde Teknik Kontrolörlük ve 1990-1993 yılları arasında Yenifakılı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993-2000 yılları arasında, TMO Genel Müdürlüğü Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi ile Tohumluk ve Rapor Tetkik Servis Şefliği görevlerinde bulundu. 2000-2008 yılları arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arasında Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğü, 2010-2012 yılları arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 17 Mayıs-21 Eylül 2012 tarihleri arasında Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığına vekâlet eden BARAN 21.09.2012 tarihinde Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır.

 


Telefon: 0 312 416 31 04

 

 

 
 

Ayşin ŞENSES- APK Dairesi Başkanı V.
1969 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. Patnos'ta başladığı İlkokul eğitimini Konya Ereğli'de, Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Memuriyete 1988 yılında Yem Sanayi Genel Müdürlüğünde başladı. 1993 yılında TMO Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Özel Büro Şube Müdürlüğünde memurluk, uzmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında Özel Büro Şube Müdürü oldu. 2003 yılında Basın Yayın Şube Müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda Tarım Bakanlığının Özel Kalem Müdürlüğünde Bakan danışmanlığını yaptı. 2005 yılında TMO Genel Müdürlük Baş Uzmanlığı, 2006 yılında APK Baş Uzmanlığı görevlerinin ardından 30.07.2012 tarihinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

e-mail: aysin.senses@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 00

 

 
 

Enver ŞİMŞEKBilgi İşlem Dairesi Başkanı 

 


Telefon: 0 312 416 33 63

 

 

 

Taner SENDİNÇ - Fındık İşleri Dairesi Başkanı  

Mustafa Ömer TANRIVERDİ - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanı
1971 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kırıkkale, Bartın ve Samsun illerinde tamamladı. 1988'de Kırıkkale MYO Makine Bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesinde, 1991'den itibaren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde devam ederek 1994'te mezun oldu. 1996'da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1994-98 yılları arasında özel sektörde yürüttüğü tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetinin yanı sıra eğitim ve yayıncılık sektöründe de çalıştı. 1998 yılında ilk defa başladığı TMO Çorum Şube Müdürlüğündeki Depo Memuru ve Eksper görevinden sonra 2001 yılından itibaren Genel Müdürlük Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi ve Servis Şefi görevlerinde bulundu. 09.09.2008 tarihinde Afyonkarahisar Şube Müdürü olarak görev yaptı. 09 Nisan-18 Eylül 2013 tarihleri arası Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına vekalet eden TANRIVERDİ 18.09.2013 tarihinde Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


Telefon: 0 312 387 55 56

 

 


Muharrem AKYAKA - Mali İşler Dairesi Başkanı


  

1967 yılında Eskişehir iline bağlı Mihalıççık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. TMO'da 1988 yılında Biçer Ajansta Muhasebeci olarak göreve başladı. 1989-2006 yılları arasında Mali İşler Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı, Uzman, Servis Şefi, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Vekili, 2006-2008 yılları arasında Güvenlik Şube Müdür Vekili, Denizli Şube Müdürü, Güvenlik Şube Müdürü, Fındık Ticaret Şube Müdür Vekili, 2008 yılından itibaren ise Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. 21.09.2012 tarihinde Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


Telefon: 0 312 416 31 76

 


İzzet GEMİCİ - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı


 

Telefon: 0 312 416 32 27

 
 

Ahmet APAYDIN-Teknik İşler Daire Başkanı
1968 yılında Trabzon'un Yomra kazasında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı.1987 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1991'de lisans diploması, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Anabilim Dalından 1995 yılında yüksek lisans diploması aldı.Lisans öğrenimi boyunca bire-bir mecburi hizmet karşılığı burslu olduğu SEKA(Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi)'da 1991'de başladı ve sırasıyla enerji mühendisi,bakım atölyeler mühendisi,işletmeler mühendisi ve bakım atölyeler şefliği görevlerinde bulundu.4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında 2001 yılında SEKA'dan ayrılarak İller Bankası Genel Müdürlüğüne naklen geçiş yaparak 4.5 yıl proje ve uygulama mühendisliği yaptı.Ardından naklen geçiş yaptığı meteoroloji Genel Müdürlüğünde mühendis, Uluslararası Kalibrasyon Merkezinde yönetici vekili olarak görev yaptı.Mart 2013 tarihinde görevli olarak geçiş yaptığı Başbakanlık Ekonomik İşler Müşavirliğindeki görevinden 05.06.2015 tarihinde ayrılarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığına atanan Ahmet Apaydın evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 


Telefon: 0 312 416 33 21

 

 

 
  

Cihan SOYALP -Ticaret Dairesi Başkanı

1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde geçici memur olarak çalıştı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) Eksper olarak göreve başladı. TMO'da 1998-2014 yılları arasında sırasıyla; Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman ve Güvenlik Şube Müdürü olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. 04.04.2014 tarihinden itibaren ise Ticaret Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 


İsmail TEZER- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V. 


 

 

Ayşin ŞENSES - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü
1969 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. Patnos'ta başladığı İlkokul eğitimini Konya Ereğli'de, Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Memuriyete 1988 yılında Yem Sanayi Genel Müdürlüğünde başladı. 1993 yılında TMO Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Özel Büro Şube Müdürlüğünde memurluk, uzmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında Özel Büro Şube Müdürü oldu. 2003 yılında Basın Yayın Şube Müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda Tarım Bakanlığının Özel Kalem Müdürlüğünde Bakan danışmanlığını yaptı. 2005 yılında TMO Genel Müdürlük Baş Uzmanlığı, 2006 yılında APK Baş Uzmanlığı görevlerinin ardından 30.07.2012 tarihinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

e-mail: aysin.senses@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 30 38

 Suat ERDOĞAN -Özel Büro Şube Müdür V.

 

Hidayet FODUL - Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürü1963 yılında Gaziantep iline bağlı Araban ilçesi Muratlı Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1989 Yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden mezun oldu.1990 yılında Türkiye Gübre Sanayine bağlı Kütahya Gübre Sanayinde işe başladı. Aynı fabrikanın çeşitli birimlerinde mühendis olarak görev yaptı. 1997 yılında Gemlik Gübre Sanayi AŞ'ye naklen tayin oldu ve başmühendislik kadrosuna atandı. 2004 yılında Gemlik Gübre Sanayinin özelleştirilmesi nedeniyle Devlet Personel Başkanlığı tarafından TMO Genel Müdürlüğüne atandı. 12 Ekim 2004 tarihinden 2011 yılına kadar Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı.2011 yılında Fındık Daire Başkanlığına bağlı Fındık Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğüne vekaleten, 04.03.2011 tarihinde Akşehir Şube Müdürlüğüne asaleten atandı. 19.04.2011 tarihinde  Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne atanmış olup bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Telefon: 0 312 591 81 60