Ahmet GÜLDAL - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
 1964 yılında Erzincan Kemaliye'de doğdu. 1981 yılında Erzincan Ziraat Meslek Lisesinden, 1987 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1990 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünde Mühendis, 1990-2000 yılları arasında Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya İl Müdürü, 2009- 2017 yılları arasında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, 2017-2018 yıllarında ise Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 19.08.2018 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Ahmet GÜLDAL, evli ve üç çocuk babasıdır.

               

Cihan SOYALP -Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı V.

 


1973 yılında Ankara'da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsünde geçici memur olarak çalıştı. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) Eksper olarak göreve başladı. 1998-2020 yılları arasında TMO'da sırasıyla; Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman, Güvenlik Şube Müdürü, Ticaret Dairesi Başkanı, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Eylül 2017-Ağustos 2018 arasında aynı zamanda Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yaptı. 04.01.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TMO Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 16 Ekim 2018'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Cihan SOYALP; aynı zamanda 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren Teknik İşler Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.e-mail  : cihan.soyalp@tmo.gov.tr
Telefon : 0312 4163208


 

Ümit ORHAN- Genel Müdür Yardımcısı            
1981 yılında Van ili Gevaş ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında TBMM parlamento danışmanlığı görevini yürüttü. 2008 yılında Maliye Bakanlığında memur olarak göreve başladıktan sonra 2009 yılında tekrar geçici görevlendirildiği TBMM parlamento danışmanlığı görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. 14.03.2012 tarihli ve 28233 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2012/40 sayılı Karar'la Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bakanlık Müşaviri olarak atandı. 09.01.2018 tarihi itibarıyla vekâleten yürüttüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı görevine 16.05.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, 2019/128 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile asaleten atanan Ümit ORHAN; evli ve üç çocuk babasıdır.e-mail : umit.orhan@tmo.gov.tr
Telefon: 0312 416 30 18
   

Muharrem AKYAKA- Genel Müdür Yardımcısı V.


1967 yılında Eskişehir iline bağlı Mihalıççık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. TMO'da 1988 yılında Biçer Ajansta Muhasebeci olarak göreve başladı. 1989-2006 yılları arasında Mali İşler Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı, Uzman, Servis Şefi, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Vekili; 2006-2008 yılları arasında Güvenlik Şube Müdürü Vekili, Denizli Şube Müdürü, Güvenlik Şube Müdürü, Güvenlik Müdürlüğü ile birlikte Fındık Ticaret Şube Müdür Vekili, 2008 yılından itibaren Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. 17 Mayıs 2012-21 Eylül 2012 tarihleri arasında vekâlet ettiği Mali işler Dairesi Başkanlığı görevine 21 Eylül 2012 tarihinde asaleten atandı. 15 Ocak 2019-21 Mart 2019 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı görevine vekâlet etti. 08 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı Vekili ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


e-mail: muharrem.akyaka@tmo.gov.tr
Telefon: 0312 416 31 37

BİRİM YÖNETİCİLERİCengiz BAĞIN- Teftiş Kurulu Başkanı 
1974 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ve Konya illerinde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı TMO Teftiş Kurulunda 2001 yılında Müfettiş, 2008 yılında Başmüfettiş unvanlarını aldı. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini 01/04/2016 - 20/10/2017 tarihleri arası vekâleten, 20/10/2017 tarihinden itibaren de asaleten yürüten Cengiz BAĞIN, evli ve üç çocuk babasıdır.


e-mail: cengiz.bagin@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 591 42 60Berrin EKMEKCİ - 1. Hukuk Müşaviri 

07.01.1964 yılında Nallıhan/Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında TMO'da avukat kadrosunda işe başladı. 1998-2014 yılları arasında Avukat, Hukuk Müşaviri Vekili, Hukuk Müşaviri ve I.Hukuk Müşaviri Vekilliği görevini yaptı. 22.05.2014 tarihinden itibaren de I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 2 çocuk annesidir. 

e-mail: berrin.ekmekci@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 30 95

 
                                         


Gökhan GÜRBÜZ - Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı
1983 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bala'da tamamladıktan sonra 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında TMO Şereflikoçhisar Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2011-2013 yılları arasında Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığında, 2013-2014 yıllarında ise Özel Büro Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arası Kurumsal Kimlik Şube Müdür Vekilliği, 2017 yılında Aksaray Şube Müdürlüğü, 22 Kasım 2017- 5 Şubat 2020 tarihleri arasında Lisanslı Depoculuk Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 24 Nisan 2019-5 Şubat 2020 tarihleri arasında Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığına vekalet eden GÜRBÜZ, 5 Şubat 2020 tarihinde Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 


e-mail: gokhan.gurbuz@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 31 15

 

 

 
 

Ayşin ŞENSES- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
1969 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. Patnos'ta başladığı İlkokul eğitimini Konya Ereğli'de, Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Memuriyete 1988 yılında Yem Sanayi Genel Müdürlüğünde başladı. 1993 yılında TMO Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Özel Büro Şube Müdürlüğünde memurluk, uzmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında Özel Büro Şube Müdürü oldu. 2003 yılında Basın Yayın Şube Müdürlüğüne atandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde Bakan danışmanlığı yaptı. 2005 yılında TMO Genel Müdürlük Baş Uzman, 2006 yılında Araştırma ,Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Baş Uzman oldu. 30.07.2012 tarihinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandı. 17 Nisan 2017'den beri vekaleten yürüttüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığına 06.11.2017 tarihinde asaleten atandı. 06.11.2018 tarihinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı görevine atanmıştır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

e-mail: aysin.senses@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 18

 

 
 
 

Yasin SARISOY - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 

1978 yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Bolvadin'de tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Memuriyete 1998 yılında Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında göreve başladı. 2001 yılında TMO Genel Müdürlüğüne naklen geçiş yaptı. AAF İşletme Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni, Programcı görevlerinde bulundu. 2008 yılında Eskişehir Şube Müdürlüğünde Programcı, 2012-2016 yılları arasında Akçakoca ve Eskişehir Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servis Şefi, 2016 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem Yönetimi Şube Müdür Vekili, 2016 yılında Kırıkkale Şube Müdürü, 2017 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem Yönetimi Şube Müdürü olarak görev yaptı. 09.01.2018 tarihinden itibaren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.e-mail: yasin.sarisoy@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 33 63

 

Enver ŞİMŞEK - Fındık İşleri Dairesi Başkanı 

1971 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Ankara Mamak İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Malkara Ajans Amirliğinde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Kurumda 1998-2016 yılları arasında sırasıyla; Ziraat Mühendisi, Servis Şefi, Trabzon Şube Müdürü, Piyasa Takip ve Değerlendirme Şube Müdürü, Fındık Ticaret Şube Müdürü ve Kurumsal Kimlik Şube Müdürü olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. 01.04.2016-17.04.2017 tarihleri arasında Fındık İşleri Dairesi Başkanı 17.04.2017-22.06.2017 tarihleri arasında ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, 22.06.2017-02.01.2018 tarihleri arasında Teknik İşler Dairesi Başkanı, Ağustos 2016 - Eylül 2017 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcılığını vekâleten yürütmüştür. 02.01.2018 tarihinden itibaren Fındık İşleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.e-mail: enver.simsek@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 74


 Hacı BARAN - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanı

1962 yılında Kayseri'de doğdu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Yem Fabrikası'nda ziraat mühendisi olarak görev yaptı. 1987'de TMO Kayseri Bölge Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Kayseri Bölge Müdürlüğünde Teknik Kontrolörlük ve 1990-1993 yılları arasında Yenifakılı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993-2000 yılları arasında, TMO Genel Müdürlüğü Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi ile Tohumluk ve Rapor Tetkik Servis Şefliği görevlerinde bulundu. 2000-2008 yılları arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arasında Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğü, 2010-2012 yılları arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 17 Mayıs-21 Eylül 2012 tarihleri arasında Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığına vekâlet eden BARAN 21.09.2012 tarihinde Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır.14.06.2017 tarihine kadar Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı,14.06.2017 tarihinden itibaren Ticaret Dairesi Başkanı olarak görev yapan Hacı BARAN, 30.12.2017 tarihinden itibaren Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.e-mail: haci.baran@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 387 55 56

 Muharrem AKYAKA - Mali İşler Dairesi Başkanı


  

1967 yılında Eskişehir iline bağlı Mihalıççık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. TMO'da 1988 yılında Biçer Ajansta Muhasebeci olarak göreve başladı. 1989-2006 yılları arasında Mali İşler Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı, Uzman, Servis Şefi, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Vekili, 2006-2008 yılları arasında Güvenlik Şube Müdür Vekili, Denizli Şube Müdürü, Güvenlik Şube Müdürü, Güvenlik Müdürlüğü ile birlikte Fındık Ticaret Şube Müdür Vekili, 2008 yılından itibaren Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. 17 Mayıs 2012-21 Eylül 2012 tarihleri arasında vekâlet ettiği Mali işler Dairesi Başkanlığı görevine 21 Eylül 2012 tarihinde atandı. 15 Ocak 2019-21 Mart 2019 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı görevine vekâlet etti. 08 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı Vekili ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerini birlikte yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


Telefon: 0 312 416 31 76

 

İzzet GEMİCİ - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı


  

1957 yılında Bolvadin/Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 1980 yılında Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde göreve başladı. Aynı işyerinde 1986-1988 tarihleri arasında Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Personel Servis Şefi, 1988-2004 yılları arasında Personel ve İdari İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2004-2007 tarihleri arasında Peronel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında Personel Şube Müdürü, 2007-2017 tarihleri arasında Özlük İşleri Şube Müdürü olarak görev yaptı. 01.04.2016-14.04.2017 tarihleri arasında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine vekalet etti. 14.04.2017 tarihinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 06.11.2018 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.e-mail: izzet.gemici@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 27

 


Cihan SOYALP-Teknik İşler Dairesi Başkanı
1973 yılında Ankara'da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsünde geçici memur olarak çalıştı. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) Eksper olarak göreve başladı. 1998-2020 yılları arasında TMO'da sırasıyla; Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman, Güvenlik Şube Müdürü, Ticaret Dairesi Başkanı, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Eylül 2017-Ağustos 2018 arasında aynı zamanda Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yaptı. 04.01.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TMO Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 16 Ekim 2018'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Cihan SOYALP; aynı zamanda 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren Teknik İşler Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
e-mail : cihan.soyalp@tmo.gov.tr
Telefon : 0 312 416 33 21

 

 


                                    
  

Çağatay MARAŞ -Ticaret Dairesi Başkanı

1977 yılında Kırşehir'de doğdu. İlköğrenimini bu ilde, orta ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında TMO Aksaray Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2011-2017 yılları arasında Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde Piyasa Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü yaptı. 30.12.2017 tarihinden itibaren Ticaret Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


e-mail: cagatay.maras@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 31 29

Ömer Faruk ÖZEN- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Aydın Otelcilik ve Turizm İşletmesi Yüksek okulundan 1983 yılında mezun oldu. 1976 yılında TMO İç Hizmetler Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Önce Tabldot Şefliğinde memur olarak görev yaptı. Askerlik dönüşü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde Şef Yardımcısı, 1987 yılında Şef, 2000 yılında İdari İşler Daire Başkanlığında Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 2009 yılında Teknik İşler Dairesi Başkanlığında Başuzman, 2013 yılında Teknik İşler Dairesi Başkanlığında Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 2014 yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Sosyal İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 12.06.2017 tarihinden beri de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

e-mail: faruk.ozen@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 30 68
İsa DEMİREL- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü V. e-mail: isa.demirel@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 30 38

 


Fatih KAYA - Özel Büro Şube Müdürü1983 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü Karapınar Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2012-2016 yılları arasında Ticaret Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi, 20.12.2016 - 01.03.2017 tarihleri arasında Aksaray Şube Müdürü, 01.03.2017 - 09.10.2017 tarihleri arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürü olarak görev yaptı. 09.10.2017 tarihinden itibaren Özel Büro Şube Müdürlüğü görevini yürüten Fatih KAYA, evli ve iki çocuk babasıdır.e-mail: fatih.kaya@tmo.gov.tr
Telefon No: (0 312) 416 30 15


Hidayet FODUL - Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürü1963 yılında Gaziantep iline bağlı Araban ilçesi Muratlı Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1989 Yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden mezun oldu.1990 yılında Türkiye Gübre Sanayine bağlı Kütahya Gübre Sanayinde işe başladı. Aynı fabrikanın çeşitli birimlerinde mühendis olarak görev yaptı. 1997 yılında Gemlik Gübre Sanayi AŞ'ye naklen tayin oldu ve başmühendislik kadrosuna atandı. 2004 yılında Gemlik Gübre Sanayinin özelleştirilmesi nedeniyle Devlet Personel Başkanlığı tarafından TMO Genel Müdürlüğüne atandı. 12 Ekim 2004 tarihinden 2011 yılına kadar Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı.2011 yılında Fındık Daire Başkanlığına bağlı Fındık Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğüne vekaleten, 04.03.2011 tarihinde Akşehir Şube Müdürlüğüne asaleten atandı. 19.04.2011 tarihinde  Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne atanmış olup bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Telefon: 0 312 591 81 60