İsmail KEMALOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 


 

1967 yılında Giresun'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.
Meslek hayatına 1992 yılında Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak başladı ve Başdenetçi unvanını aldı.
2002 yılı sonundan 2003 yılı Haziran ayına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı.
2003 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2005 yılında da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
2008 yılı sonunda kamu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.
2009-2013 yılları arasında tarım alanında faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptı.
Aynı dönemde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Yönetim Grubunda görev aldı.
2013 yılında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atandı.
Bu görevin ardından, aynı bakanlıkta Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak görev yaptı.
2014-2016 yılları arasında Çaykur Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
20 Mayıs 2016 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. AŞ (LİDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.
İki adet meslek kitabı basılmıştır. Mali Yönetim ve Denetim adlı dergi başta olmak üzere birçok dergide makaleleri yayımlanmıştır.
Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi'ne sahiptir.
İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 
Cihan SOYALP -Genel Müdür Yardımcısı V.


 e-mail: cihan.soyalp@tmo.gov.tr 

 
Ümit ORHAN- Genel Müdür Yardımcısı V.

             

 

 

 


 

Ali AKAY -Genel Müdür Yardımcısı V.

1964 Yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Akçakale'de tamamladı. Kral Suud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra aynı Üniversite'nin Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Türk-Ermeni ilişkileri hakkında bir dizi konferanslar verdi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tarih anabilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Çeşitli kurumlarda öğretmen, okutman ve öğretim görevlisi olarak görev yapan Akay, 1996-2012 yılları arasında Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. 2012-2016 yılları arasında İŞKUR Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 16.01.2018 tarihi itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığını Vekâleten yürüten Ali Akay, Siyaset akademisi 3, Harran Üniversitesi eğiticilerin eğitimi ve TODAİE sertifikalarına sahiptir.  İleri derecede Arapça bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

 


BİRİM YÖNETİCİLERİCengiz BAĞIN- Teftiş Kurulu Başkanı 
1974 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ve Konya illerinde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı TMO Teftiş Kurulunda 2001 yılında Müfettiş, 2008 yılında Başmüfettiş unvanlarını aldı. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini 01/04/2016 - 20/10/2017 tarihleri arası vekâleten, 20/10/2017 tarihinden itibaren de asaleten yürüten Cengiz BAĞIN, evli ve üç çocuk babasıdır.


e-mail: cengiz.bagin@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 591 42 60Berrin EKMEKCİ - 1. Hukuk Müşaviri 

07.01.1964 yılında Nallıhan/Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında TMO'da avukat kadrosunda işe başladı. 1998-2014 yılları arasında Avukat, Hukuk Müşaviri Vekili, Hukuk Müşaviri ve I.Hukuk Müşaviri Vekilliği görevini yaptı. 22.05.2014 tarihinden itibaren de I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 2 çocuk annesidir. 

e-mail: berrin.ekmekci@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 30 95

 
                                         


Cihan SOYALP - Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı
1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde geçici memur olarak çalıştı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) Eksper olarak göreve başladı. TMO'da 1998-2014 yılları arasında sırasıyla; Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman ve Güvenlik Şube Müdürü olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. 04.04.2014-13.06.2017 tarihleri arasında Ticaret Dairesi Başkanı olarak çalıştı, 14.06.2017 tarihinden itibaren ise Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 


e-mail: cihan.soyalp@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 31 04

 

 

 
 

Ayşin ŞENSES- APK Dairesi Başkanı
1969 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. Patnos'ta başladığı İlkokul eğitimini Konya Ereğli'de, Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Memuriyete 1988 yılında Yem Sanayi Genel Müdürlüğünde başladı. 1993 yılında TMO Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Özel Büro Şube Müdürlüğünde memurluk, uzmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında Özel Büro Şube Müdürü oldu. 2003 yılında Basın Yayın Şube Müdürlüğüne atandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde Bakan danışmanlığı yaptı. 2005 yılında TMO Genel Müdürlük Baş Uzman, 2006 yılında APK Dairesi Başkanlığında Baş Uzman oldu. 30.07.2012 tarihinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atandı. 17 Nisan 2017'den beri vekaleten yürüttüğü APK Daire Başkanlığına 06.11.2017 tarihinde asaleten atandı. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

e-mail: aysin.senses@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 18

 

 
 

Yasin SARISOY - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 

e-mail: yasin.sarisoy@tmo.gov.tr

Telefon: 0 312 416 33 63

 

 
 

Enver ŞİMŞEK - Fındık İşleri Dairesi Başkanı 

1971 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Ankara Mamak İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. TMO'da 1998-2016 yılları arasında sırasıyla; Ziraat Mühendisi, Servis Şefi, Trabzon Şube Müdürü, Piyasa Takip ve Değerlendirme Şube Müdürü, Fındık Ticaret Şube Müdürü ve Kurumsal Kimlik Şube Müdürü olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. 01.04.2016 - 17.04.2017 tarihleri arasında Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı; 17.04.2017 - 22.06.2017 tarihleri arasında ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yapmıştır. 22.06.2017 tarihinden itibaren Teknik İşler Dairesi Başkanı,31.12.2017 tarihinden itibarende Fındık İşleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.e-mail: enver.simsek@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 74


 Hacı BARAN - Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanı

1962 yılında Kayseri'de doğdu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Yem Fabrikası'nda ziraat mühendisi olarak görev yaptı. 1987'de TMO Kayseri Bölge Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Kayseri Bölge Müdürlüğünde Teknik Kontrolörlük ve 1990-1993 yılları arasında Yenifakılı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993-2000 yılları arasında, TMO Genel Müdürlüğü Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi ile Tohumluk ve Rapor Tetkik Servis Şefliği görevlerinde bulundu. 2000-2008 yılları arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arasında Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğü, 2010-2012 yılları arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 17 Mayıs-21 Eylül 2012 tarihleri arasında Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığına vekâlet eden BARAN 21.09.2012 tarihinde Alım Muhafaza Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır.14.06.2017 tarihine kadar Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı,14.06.2017 tarihinden itibaren Ticaret Dairesi Başkanı olarak görev yapan Hacı BARAN, 30.12.2017 tarihinden itibaren Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.e-mail: haci.baran@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 387 55 56

 Muharrem AKYAKA - Mali İşler Dairesi Başkanı


  

1967 yılında Eskişehir iline bağlı Mihalıççık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. TMO'da 1988 yılında Biçer Ajansta Muhasebeci olarak göreve başladı. 1989-2006 yılları arasında Mali İşler Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı, Uzman, Servis Şefi, Şube Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Vekili, 2006-2008 yılları arasında Güvenlik Şube Müdür Vekili, Denizli Şube Müdürü, Güvenlik Şube Müdürü, Fındık Ticaret Şube Müdür Vekili, 2008 yılından itibaren ise Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. 21.09.2012 tarihinde Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


Telefon: 0 312 416 31 76

 

İzzet GEMİCİ - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı


  

1957 yılında Bolvadin/Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 1980 yılında Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde göreve başladı. Aynı işyerinde 1986-1988 tarihleri arasında Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Personel Servis Şefi, 1988-2004 yılları arasında Personel ve İdari İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2004-2007 tarihleri arasında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında Personel Şube Müdürü, 2007-2017 tarihleri arasında Özlük İşleri Şube Müdürü olarak görev yaptı. 01.04.2016-14.04.2017 tarihleri arasında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine vekalet etti. 14.04.2017 tarihinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.e-mail: izzet.gemici@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 32 27

 
 

Taner SENDİNÇ-Teknik İşler Dairesi Başkanı

1980 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2004 yılında Yüksek Lisansını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Mühendis olarak göreve başladığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 2010-2015 yıllarında Özel Büro Şube Müdürlüğü ve Satınalma Şube Müdürlüğü yaptı. 2015-2016 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde TMO da Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş ve 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren Fındık İşleri Dairesi Başkanı, 31.12.2017 tarihinden itibaren de Teknik İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


e-mail: taner.sendinc@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 33 21

 

 


                                    
  

Çağatay MARAŞ -Ticaret Dairesi Başkanı

1977 yılında Kırşehir'de doğdu. İlköğrenimini bu ilde, orta ve lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında TMO Aksaray Şube Müdürlüğünde Muhasebeci olarak göreve başladı. 2011-2017 yılları arasında Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde Piyasa Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü yaptı. 30.12.2017 tarihinden itibaren Ticaret Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


e-mail: cagatay.maras@tmo.gov.tr 
Telefon: 0 312 416 31 29

Ömer Faruk ÖZEN- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Aydın Otelcilik ve Turizm İşletmesi Yüksek okulundan 1983 yılında mezun oldu. 1976 yılında TMO İç Hizmetler Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Önce Tabldot Şefliğinde memur olarak görev yaptı. Askerlik dönüşü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde Şef Yardımcısı, 1987 yılında Şef, 2000 yılında İdari İşler Daire Başkanlığında Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 2009 yılında Teknik İşler Dairesi Başkanlığında Başuzman, 2013 yılında Teknik İşler Dairesi Başkanlığında Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 2014 yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Sosyal İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 12.06.2017 tarihinden beri de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

e-mail: faruk.ozen@tmo.gov.tr
Telefon: 0 312 416 30 68
Kürşat AYGÜN - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdür V.


e-mail: 
Telefon: 0 312 416 30 38

 


Fatih KAYA - Özel Büro Şube Müdürü1983 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü Karapınar Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başladı. 2012-2016 yılları arasında Ticaret Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi, 20.12.2016 - 01.03.2017 tarihleri arasında Aksaray Şube Müdürü, 01.03.2017 - 09.10.2017 tarihleri arasında Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürü olarak görev yaptı. 09.10.2017 tarihinden itibaren Özel Büro Şube Müdürlüğü görevini yürüten Fatih KAYA, evli ve iki çocuk babasıdır.e-mail: 
Telefon No: (0 312) 416 30 15


Hidayet FODUL - Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürü1963 yılında Gaziantep iline bağlı Araban ilçesi Muratlı Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1989 Yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden mezun oldu.1990 yılında Türkiye Gübre Sanayine bağlı Kütahya Gübre Sanayinde işe başladı. Aynı fabrikanın çeşitli birimlerinde mühendis olarak görev yaptı. 1997 yılında Gemlik Gübre Sanayi AŞ'ye naklen tayin oldu ve başmühendislik kadrosuna atandı. 2004 yılında Gemlik Gübre Sanayinin özelleştirilmesi nedeniyle Devlet Personel Başkanlığı tarafından TMO Genel Müdürlüğüne atandı. 12 Ekim 2004 tarihinden 2011 yılına kadar Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı.2011 yılında Fındık Daire Başkanlığına bağlı Fındık Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğüne vekaleten, 04.03.2011 tarihinde Akşehir Şube Müdürlüğüne asaleten atandı. 19.04.2011 tarihinde  Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne atanmış olup bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Telefon: 0 312 591 81 60