19.11.2012

KPSS 2012/2 YERLEŞTİRMELERİNDE KURUMUMUZU TERCİHTE BULUNACAK  ADAYLARIN DİKKATİNE!

Kurumumuza 2012 yılında verilen personel atama yetkileri kapsamında, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, B grubunda yer alan pozisyonlara yerleştirme yapılması amacıyla 19.11.2012 -28.11.2012 (gece 23.59'a kadar) tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzu ile adayların tercih işlemleri gerçekleştirilecektir. 
Tercih yapacak adayların ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr  adresindeki  KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.

KURUMUMUZ VE TERCİH YAPILACAK UNVANLAR İLE İLGİLİ NOT:

Kurumumuz bir KİT olup, KPSS ile yerleştirmeleri yapılarak atananların özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 KHK ile ( madde: 26,27,28 )düzenlenmiştir.
Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır.(01.07.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasını kapsayan temel ücretlerdir. )

Ünvan                         Temel Ücret (Brüt / TL)

Ortaöğrenim mezunları
Teknisyen                            2.355,07
Memur (Tartı)                      2.063,99

Önlisans Mezunları
Eksper                                2.473,04
Tekniker                             2.629,54                              
Laborant                             2.355,07
Muhasebeci                         2.497,29
Ambar Memuru                   2.343.26
Memur (Tur.ve Otel.)           2.343,26

Lisans mezunları
Mühendis (AAF.)                 2.973,70
Mühendis (Diğer işy.)          2.967,20
Kimyager                           2.683,10
İstatistikçi                          2.683,10
Memur(Kütüphane-Grafik)   2.343,26

Yukarıdaki ücretler temel ücret olup ilk işe girişte temel ücrete varsa; yabancı dil ücreti (KPDS sınav sonucuna göre en az C – 399 sy KHK'nin 30/b md.) ve kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuz adına istenilmesini müteakip (399 sy KHK'nin 28.md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucundaki başarı düzeyine göre (399 sy KHK'nin 27.md) temel ücrete ilave edilir.

Ek ödemeler (Maaşa ilave)
Mühendis, Eksper 558 TL, Teknisyen için 320 TL ve bunların dışındaki unvanlar için 286 TL'dir. ( sadece damga vergisine tabidir)

Görevde İlerleme, Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne tabidir.

Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

Genel Müdürlükte servis ve öğlen yemeği imkânı vardır. Diğer işyerlerimizdeki yemek ve servis durumunun ilgili işyerine sorulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Not:  Kurumumuza Memur olarak tercihte bulunacak adayların KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzu 2.bölüm 2.14 (7324) no.lu açıklamaya, Afyonkarahisar (Bolvadin) işyerimizi tercih edecek adaylarında 3.14 (7300) no.lu açıklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalar aşağıda belirtildiği şekildedir.  

7324 – (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü) 

2.Bölüm Başvurma Özel Şartları

2.14 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu “memur” pozisyonları tercih edecek adaylar “tartı memuru” olarak çalışacaklardır. Göreve ilişkin açıklamalar şunlardır;
• TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi vasıtaların tartısı
olduğundan ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.
• Bu binalar, TMO'nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak
açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında
da olabilir.
• Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm
işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.
• Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular
olup, bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.

7300 – (Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.)

3.Bölüm- Diğer Hususlar

3.14 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan
pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin İlçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında
istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri
üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi
uygulanmaktadır.