KAMUOYUNA AÇIKLAMA
                                                                                                                                    07.02.2012

TMO, 2011 YILINDA REKOR SEVİYEDE EMANET ALIM YAPTI

TMO; Umumi Mağazacılık Faaliyetleri kapsamında, 1993 yılından itibaren buğday, arpa, çavdar, yulafta; 2006 yılından itibaren de mısır ve çeltikte emanet alımlara başlamış olup 2008 yılından itibaren çavdar ve yulafta emanet alımlara son vermiştir.

Umumi Mağazacılık faaliyetlerimiz kapsamındaki emanet alım miktarları ürün bazında yıllar itibariyle aşağıda yer almaktadır.

EMANET ALIM MİKTARLARI (Bin Ton)

Yıl

Buğday

Arpa

Çavdar

Yulaf

Çeltik

Mısır

Toplam

1993

95

9

1

0,2

0

0

105

1994

177

79

3

0,1

0

0

259

1995

57

38

1

0,1

0

0

96

1996

49

53

0,4

0

0

0

102

1997

38

25

0,1

0,1

0

0

63

1998

12

6

0,2

0,1

0

0

18

1999

1

2

0

0

0

0

3

2000

57

13

0,3

0

0

0

70

2001

53

10

0,4

0

0

0

63

2002

105

14

0,3

0,4

0

0

120

2003

101

19

0,2

0

0

0

120

2004

96

12

0,1

0

0

0

108

2005

96

19

0,3

0,2

0

0

116

2006

256

25

0,1

0

6

6

292

2007

579

29

1

0

43

0

652

2008

511

28

0

0

136

13

688

2009

282

100

0

0

0

79

462

2010

308

54

0

0

0

73

435

2011

774

178

0

0

4

128

1.084

Alım miktarları değerlendirildiğinde; 2011 yılında buğday, arpa ve mısırda rekor seviyede emanet alım gerçekleştirilmiştir. Bu seviyede emanet alım yapılmasında, proteine dayalı alım sistemine geçilmesinin büyük katkısı olmuştur.

EMANET ALIM POLİTİKALARI

Emanet alım, yoğun hasat döneminde arzın ötelenmesi amacıyla Kurumumuzca bir politika olarak uygulanmakta olup, bu kapsamda;

  • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan üreticilerden geçici ekipler dışındaki tüm işyerlerimizde, ÇKS belgesi olmayanlardan ise şube müdürlüklerimizce belirlenen merkezlerde yapılmaktadır.
  • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere, talepleri halinde emanet bıraktıkları ürün tutarının % 30'u kadar avans ödenmektedir.
  • Ürününü geri çekmesi halinde üreticilerden Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı miktar için depo kira ücreti alınmamaktadır.
  • Üreticiler talep etmesi halinde depo kira ücretini ödeyerek ÇKS'de kayıtlı miktar kadarını TMO'ya satabilmektedirler.
  • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üretici dışındakilerin, TMO'ya emanete bırakacağı ürünün maliki olduğunu müstahsil makbuzu veya fatura ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
  • Bu şekilde emanete bırakılan ürün, alım işlemine tabi tutulmamakta olup, geri çekilmesi gerekmektedir.
  • Emanet Alım kapsamında TMO'ya ürün teslim eden, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler ile tüccar ve sanayiciler, TMO işyerlerinden aldıkları makbuz senetlerine dayalı olarak bankalardan kredi kullanabilmektedirler.
  • Kullanılan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0'dır.
  • Kredilerin faiz oranı üzerinden alınan BSMV oranı % 1'dir.
  • Makbuz senedine dayalı olarak kullanılan kredilerin vadesi, buğday ve arpada 01/01/2012 ile 27/04/2012 tarihleri arasında, mısır ve çeltikte ise 01/01/2012 ile 25/05/2012 tarihleri arasında olması gerekmektedir.

Emanete bırakılan ürünler her yıl belirlenen tarihe kadar TMO depolarında stoklanmaktadır. Belirlenen tarihe kadar geri çekilmeyen ürünler için depolandıkları süre kadar depo kira ücreti alınmaktadır. Makbuz senedi karşılığı bankalardan kredi kullanılmış ve vade tarihinde kredi bankaya geri ödenmemiş ise bankanın talebi üzerine makbuz senedinin temsil ettiği ürün, krediyi kullandıran banka adına alım işlemine tabi tutulmaktadır.

                                                 2011/12 DÖNEMİ EMANET ALIM DEĞERLENDİRMESİ

2011/12 DÖNEMİ EMANET ALIM DAĞILIMI

ÜRÜN

EMANET ALIM İŞLEMİNE TABİ TUTULAN (TON)

ÜRETİCİ

TÜCCAR VE ŞİRKET

TOPLAM

Makarnalık Buğday

25.000

108.000

134.000

Ekmeklik Buğday

93.000

547.000

640.000

TOPLAM BUĞDAY

119.000

655.000

774.000

Arpa

28.000

150.000

178.000

Mısır

46.000

82.000

128.000

Çeltik

4.000

-

4.000

GENEL TOPLAM

197.000

887.000

1.084.000

Tablodan da görüleceği üzere, 2011 yılında 1.084 bin ton ürün emanet alım işlemine tabi tutulmuştur.

Emanete bırakılan ürünlerin % 18'i (197 bin ton) üreticilere, % 82'si (887 bin ton) tüccar ve sanayicilere aittir. Emanet alımlar, buğday ve arpada 16 Eylül; mısır ve çeltikte 31 Aralık'ta sona ermiştir.

Emanet alım kapsamında ürünlerini TMO'ya teslim edenlerin, buğday ve arpada en geç 27 Nisan 2012, mısır ve çeltikte ise en geç 25 Mayıs 2012 tarihine kadar “makbuz senedi karşılığı kredi kullanılmış ise bu süre içinde kredilerini de kapatarak” ürünlerini çekmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süreler içerisinde geri çekilmeyen ürünler alım işlemine tabi tutularak, alım bedelinden depo kira ücreti tahsil edilerek kalan tutar ilgilisine ödenecektir.

Makbuz senedi karşılığı bankalardan kredi kullanılmış ve yukarıda belirtilen süreler içinde kredi kapatılmamış ise bankalarla imzalanan sözleşme kapsamında bankaların talebi doğrultusunda makbuz senedinin temsil ettiği ürün, krediyi kullandıran bankalar adına alım işlemine tabi tutulmaktadır.

Üretici, tüccar ve sanayicilerimize önemle duyurulur.

 

                                  TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

                                         GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

kadikoy escort kurtkoy escort