17 / 11 / 2011

KAMUOYUNA AÇIKLAMA


MISIR MÜDAHALE ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

 

2011/2012 dönemi 1. ürün mısır hasatı Ağustos ayında başlamış olup, piyasa fiyatlarının 600-650 TL/Ton seviyelerinde seyretmesi  nedeniyle TMO, mısır müdahale alım fiyatını açıklama gereği duymamıştır. Ancak 19 Ağustos 2011'de piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması,  talep eden üreticilere avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkânı sağlanması amacıyla emanet alım işlemlerine başlanmıştır. Bu kapsamda bu güne kadar  96.017 Ton emanet mısır alımı yapılmıştır.

 

Bugünkü tarih itibariyle 1. ürün mısır hasatı tamamlanmak üzere olup 2.ürün mısır hasatı % 40 oranında tamamlanmıştır.


2. ürün mısır hasatının başlamasıyla birlikte piyasa fiyatları düşüş eğilimine girmiş olup bugün itibariyle % 14 rutubetli mısır piyasalarda net 490 - 539 TL/Ton aralığında  işlem görmektedir.


Bu nedenle, piyasaların düzenlenerek üretici mağduriyetinin önlenmesini teminen TMO mısır müdahale alım fiyatı 540 TL/Ton olarak belirlenmiştir. Bu fiyattan kanuni kesintiler ve diğer masraflar düşüldükten sonra üretici eline % 14 rutubetli mısır için net 522 TL/Ton geçecektir.

 

Ayrıca Bakanlığımızca 40 TL/Ton prim yanında; gübre, toprak analizi ve mazot desteğiyle (14 TL/Ton) birlikte toplam 54 TL/Ton ilave destek ödemesi yapılacaktır.


Bu desteklerle birlikte üretici eline geçecek tutar 576 TL/Ton'a ulaşmaktadır.   

 

2011 yılı mısır üretim maliyeti 380 TL/Ton olup üreticilerimiz maliyete göre % 52 oranında daha fazla gelir elde etmiş olacaktır.


Mısır alımlarına tüm TMO işyerlerinde başlanmış olup, üreticiler ürünlerinin Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı üretim miktarı kadarını TMO'ya satabileceklerdir.

 
Ürün bedelleri 1 ay içerisinde
banka hesaplarına aktarılacaktır. Ancak ürününü anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı ile teslim eden üreticilere 15 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.


Diğer taraftan 19 Ağustos 2011 tarihinde başlanan emanet alımlara devam edilmekte olup ürününü emanete bırakanlar, açıklanan fiyat üzerinden de makbuz senedi karşılığı kredi veya talep eden üreticiler % 30 avans kullanabileceklerdir. Ürünü emanete bırakan üreticilerden, ürünü TMO'dan geri çekmeleri halinde depo kira ücreti alınmayacaktır.


TMO kendisine arz edilecek mısırın tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamış olup bu aşamada ürününü satmak istemeyen üreticilerimizin, ürünlerini TMO'ya emanete bırakmaları veya bekleterek gelişen piyasa şartlarına göre değerlendirmelerinin menfaatlerine olacağı düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

                  TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

                                      GENEL MÜDÜRLÜĞÜ