Yusuf AKYOL - A.Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürü


1960 yılında Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Büyükkarabağ köyünde doğdu. İlköğrenimini Büyükkarabağ köyünde orta ve lise öğrenimini ise Bolvadin'de tamamlamıştır. 1983 yılında Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başlamıştır. 2009 yılından itibaren Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nda şube müdürlükleri görevini yürütmüştür. 22.11.2017 tarihinden itibaren İşletme Müdürlüğüne asaleten atanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği A Sınıfı belgesine sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet TAŞKIN -Konya Şube Müdürü


1963 Yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya da tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek okulu değirmencilik bölümünü daha sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliğinden mezun oldu. Özel sektörde bir yıl çalıştıktan sonra TMO Konya şube Horozluhan un fabrikası İşletme müdürlüğü , Afyon alkoloidleri fabrikası ıslah şube müdürlüklerinde görev yaparak son olarak Konya şube müdürlüğünde alım muhafaza servis şefliğinde görevde çalışırken 29.08.2016 tarihinde Konya şube müdürlüğüne vekaleten atanmış ve 28.09.2016 tarihinde de asaleten müdürlüğe atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.İbrahim ZEYTUN - Afyonkarahisar Şube Müdürü 


1961 yılında Erzurum ilinde dünya ya geldi. ilk ve orta ögretimi Erzurum da Lise öğretimini ise istanbul da tamamlamıştır. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat fakultesi nden mezun olmuştur. 1988 yılında Eksper olarak TMO Edirne Şube müdürlüğünde göreve başlamıştır,Daha sonra İstanbul Bölgede Ziraat mühendisi.Edirne alım muhafaza servis şefi, Çorlu Şube Müdürlüğü (vekaletten), Afyon Bölge Alım Muhafaza Şefliği, 2006 yılından itibaren Afyon Şube Müdürlüğünde Şube Müdür yardımcısı görevleriinide bulunmuştur. 28.09.2016 tarrihi itibariylede Afyon Şube müdürlüğü görevine atanmıştır.Mehmet Bülent FERMANLI - İskenderun Şube Müdürü  


20.05.1969 yılında Gaziantep Şahinbey İlçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1998 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi ünvanıyla Mezun oldu. 29.12.1998 yılında Eksper(Ziraat Mühendisi) olarak Gaziantep Şube Müdürlüğü, Araban Ajans Amirliğinde göreve başladı, 2000-2006 yılları arasında İslahiye Ajans Amirliğinde aynı görevle devam ederek, 2006 yılında Gaziantep Şube Müdürlüğüne ayın görevle atandı. 2008 Yılında Gaziantep Şube Müdürlüğünde Teknik Kontrolör görevine atandı, 27.09.2016 tarihinde İskenderun Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 Mustafa OSMANCIK- Kırklareli Şube Müdürü 1963 yılında Edirne'de doğdu. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Öğrenimlerini Edirne'de tamamladı. 1985 yılında Trakya Üniversitesi MYO Elektrik Bölümünden, 2012 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Bir süre özel sektörde ve PTT Baş Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 30.06.1989 tarihinde TMO Kırklareli Şube Müdürlüğü Pınarhisar Ajans Amirliğinde depo Teknisyeni olarak göreve başladı. 24.05.1991 tarihinde Edirne Şube Müdürlüğüne atandı. Edirne Şube Müdürlüğünde, sırasıyla 24.05.1991-07.08.2013 tarihleri arasında Depo Teknisyeni,Tekniker ve Teknik İşler Servis Şefi olarak görev yaptı. 07.08.2013 tarihinden 02.04.2014 tarihinde kadar vekaleten, 02.04.2014 tarihinden 16.11.2016 tarihine kadar asaleten Şube Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 16.11.2016 tarihinde Kırklareli Şube Müdürlüğüne vekalet etmek üzere görevlendirildi. 22.06.2017 tarihinden itibaren Kırklareli Şube Müdürlüğünde asaleten görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Salih AKSU - Kayseri Şube Müdürü


1971 yılında Rize'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1998 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra TMO Haymana Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 2003 yılından itibaren Genel Müdürlük Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığında Ziraat Mühendisi ve Servis Şefi V. olarak görev yaptı. 09.09.2008 tarihinde Trabzon Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı. 20.09.2010 tarihinde Genel Müdürlük Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığına Tohumluk Servis Şefi olarak atandı. 21.02.2012 tarihinde Kayseri Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.Cemil DOĞAN - Gaziantep Şube Müdürü 


1961 yılında Gaziantep ili Araban İlçesi Karacaören köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep de tamamladı. 1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında TÜGSAŞ Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde memuriyetine başladı ve mühendis, başmühendis olarak çeşitli birimlerde çalıştı. Özelleştirmeden dolayı TÜGSAŞ dan ayrılarak 2000 yılında TMO Genel Müdürlüğü ne geçiş yaptı. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğünde 02.10.2000 tarihinden 2005 yılı Haziran ayı sonuna kadar Eksper olarak, 2005 Haziran ayı sonundan 28.07.2016 tarihine kadar Şube Müdür Yardımcısı olarak, 28.07.2016 tarihinden 27.09.2016 tarihine kadar Şube Müdür Vekili olarak çalıştı. 28.09.2016 tarihinde asaleten TMO Gaziantep Şube Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet TAYLAN - Adana Şube Müdürü


1966 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlkokulu Bursa'da orta ve lise öğretimini Sivas'ta tamamladı. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi MYO Elektrik bölümünden mezun oldu.1989 yılında TMO Mustafabeyli Ajans Amirliğinde Depo Teknisyeni olarak göreve başladı.1994 yılında Ceyhan Şube Müdürlüğünde Tekniker,2001-2004 yıllarında Teknik İşler Servis Şefi olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren  Adana Şube Müdürlüğünde Teknik İşler Servis Şefi görevine devam etti.2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 2013 yılında Adana Şube Müdür Yardımcısı görevine atandı 25.08.2015 tarihinden itibaren Adana Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hasan BOLAT - Sivas Şube Müdürü


1965 Adana doğumlu olup, Osmaniye ili Bahçe İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk-Orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamış, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1988 yılında Nizip Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başlamış, 1995 yılında Siverek Şube Müdürlüğüne Alım Muhafaza Şefi olarak atanmıştır. 1996-2006 yılları arasında Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde Alım Muhafaza Şefliği görevinde bulunmuş, 2006 yılında Şanlıurfa Şube Müdür yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2012 yılında Kayseri Şube Müdürlüğüne aynı görevle atanmıştır. 01.03.2013 tarihinde Sivas Şube Müdürlüğünün yeni kurulmasıyla Şube Müdürü Vekili olarak görevlendirilmiş, 16.04.2014 tarihinde ise asaleten Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.


İbrahim DUMAN - Edirne Şube Müdürü

 


02.03.1972 tarihinde Keşan / Edirne doğumlu. İlk ,orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladıktan sonra, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu.Bir süre özel sektörde (SEK Süt ) çalıştı. 1998 yılında Çorlu Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 26.12.2005 tarihinde Edirne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı.16.05.2012-21.10.2012 tarihleri arasında Edirne Şube Müdürlüğüne vekalet edilmiştir. 19.11.2012 tarihinde Edirne Şube Müdürü olarak atanmıştır. 04.07.2013 tarihinde Edirne Şube Müdürlüğüne Başuzman olarak atanmış, 17.04.2014 tarihi itibariyle Edirne Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır.
Suat ÜNLÜ - Bandırma Şube Müdürü

 


1969 yılında Tokat ilinin Niksar ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Niksar da Lise öğretimini Niksar ve Başçiftlik de tamamlamıştır.1985 yılında başlamış olduğu 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur.1990-1991 yılında Kuleli Askeri Lisesinde yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yerine getirmiş olup 1992 yılında Meslek hayatına Özel dershanede başlamıştır.1995-1996 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığına olarak bağlı Konya ilinde öğretmenlik yapmış olup 1996 yılı sonunda bu görevinden istifa ederek 2009 yılına kadar Sivas ta dershanecilik sektöründe öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır.2010 yılı itibariyle TMO Samsun Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Samsun, Bandırma ve Çorum Şube Müdürlüklerinde Ticaret Servis Şefi ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.04.01.2017 tarihi itibariyle Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 M. Murat CANBOLAT - Polatlı Şube Müdürü


1971 yılında Osmaniye' de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye ilinde tamamladı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra askerlik hizmeti sonrası 1998 yılında TMO Konya Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. Daha sonra Konya Bölge, Kulu Ajans, Adana işyerlerinde Ziraat Mühendisi, Ajans Amiri, Alım Muhafaza Servis Şefi görevlerinde bulundu. 2011 yılında Adana Şube Müdür Yardımcılığına atandı. 09.04.2013 tarihinden itibaren vekâlet ettiği Polatlı Şube Müdürlüğüne 05.07.2013 tarihinde asaleten atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 
 Mustafa YILMAZ - Akşehir Şube Müdürü


31/03/1983 tarihinde Adana ili Pozantı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana ilçeleri olan Pozantı ve Kozanda tamamladı. 2012 Yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2006 – 2010 yılları arasında 18 Mart Çan Termik Santralinde Makine Teknisyeni olarak görev yaptı. 23/07/2010 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Beyşehir Ajans Amirliğinde göreve başladı. 16/06/2014 – 28/08/2015 tarihleri arasında Akşehir Şube Müdürlüğü Destek Hizmetler Servis Şefliği görevini vekaleten yürütürken, Görev Yükselme Sınavını Kazanarak 11/09/2015 tarihinde Mersin Şube Müdürlüğü Destek Hizmetler Servis Şefi olarak atandı. Akşehir Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak 25/09/2017 Tarihinden itibaren asaleten atanan Mustafa YILMAZ evli ve 3 çocuk babasıdır.Vahit ÖZER

Asuman KOTAN - Trabzon Şube Müdürü 


04.06.1973 yılında Ordu ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1997 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 1998 yılında TMO Trabzon Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. Trabzon Şube Müdürlüğünde Alım ve Muhafaza Servis Şefliğinde çalıştı. 2007 – 2012 yılları arasında Alım ve Muhafaza Servis Şef Vekili, 2012 – 2017 yılları arasında ise Trabzon Şube Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 21.09.2017 tarihinden itibaren Trabzon Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Asuman KOTAN, 07.11.2017 tarihinde asaleten atanarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.Abdurrahman GÜNEŞ- Şanlıurfa Şube Müdürü V.


Baki KARAKOÇ - Mersin Şube Müdürü


1977 yılında Adana'nın Feke ilçesi İncirci köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F İngilizce işletme bölümünden mezun oldu. 2002-2003 yılları arasında askerliğini Ağrı Doğubeyazıt'ta Yedek subay olarak yaptıktan sonra, 2004 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Adana Şube Müdürlüğüne bağlı Doğankent Ajans Amirliğinde Muhasebeci olarak göreve başladı. Kuruluşumuzca 2010 yılında İzmir Şube Müdürlüğüne Muhasebe Servis Şefi olarak atandı. 2012 yılından itibaren Mersin Şube Müdürlüğü Muhasebe Servis Şefliği ve Adana Şube Müdürlüğü Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Adana Şube Müdür Yardımcısı iken 25.01.2017 tarihinden itibaren Mersin Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü vekili olarak atanmıştır. 22.06.2017 tarihinden itibaren Şube Müdürü olarak görevine devam ermektedir.Evlidir.


 Mehmet EKİCİ - Kırıkkale Şube Müdürü


1960 yılında Kırıkkale-Delice ilçesinde doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Delicede tamamladı. 1998 yılında Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakultesi işletme bölümünden mezun oldu. 1980 yılında Çerikli Ajans Amirliğinde Depo memuru olarak göreve başladı. 1985-1988 yıllarında Bala Şubede Eksper , Alım Muhafaza Şefi ve Ticaret Şefi olarak görev yapmıştır.1989 yılında Kırıkkale Şubeye Ticaret Servis Şefi olarak atanmıştır aynı şubede 2006 yılında Şube Müdür Yardımcısı görevine atandı 19.04.2017 tarihine kadar bu görevi yürütmekte iken 20.04.2017 tarihi itibariyle Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Necati TEMİR

Necati TEMİR - Erzurum Şube Müdürü


07.11.1958 tarihinde Erzurum ili Pasinler ilçesinde dünyaya geldi. 4.1.1984 yılında T.M.O Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı. T.M.O bünyesinde çeşitli tarihlerde açılan kurs ve seminerlere iştirak etmiştir. T.M.O.'nun muhtelif işyerlerinde Muhasebeci, Ajans Amiri, Hesap Kontrolörü, Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30.03.2007 tarihinde T.M.O Erzurum Şube Müdürlüğü görevine atanmıştır.Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, evli ve üç çocuk babasıdır.


 Rifat TUTAR- Aksaray Şube Müdürü  

 


1971 Yılında Adana ili Kozan İlçesinde doğdu. İlkokulu Kozan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. 1994 Yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında işe başladığı TMO Yerköy Şube Müdürlüğünde eksper olarak çalıştı. Daha sonra sırasıyla Mersin Şube ve Adana Şube Müdürlüklerinde çalışmıştır. 25.07.2017 Tarihinde Aksaray Şube Müdürlüğüne vekâlet etmek üzere görevlendirilmiş, 22.11.2017 tarihinde de asaleten atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 Hüseyin KILBOZ - İzmir Şube Müdürü

 


1960 yılı Hatay / Kırıkhan doğumlu olup,ilk ve orta öğretimini Antakya'da, yüksek öğrenimini 1984 yılında E.İ.T.İ.A Afyon maliye fakültesinde tamamladı.1979-1986 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik İşletmelerinde görevde bulundu.1988 yılında TMO Hayrabolu şube Kozyörük ajans amirliğinde muhasebeci,1989 yılında Konya şube müdürlüğünde muhasebeci,muhasebe servis şefliği,1993 yılında Konya bölge müdürlüğünde Bölge hesap kontrolörlüğü,1996-2001 yıları arasında Akşehir şube müdürlüğü,2001-2003 yılarında Konya şube müdürlüğü,2003-2007 yıllarında Konya şube müdür yardımcılığı,2007-2011 yıllarında Samsun şube müdür yardımcılığı,2011-2017 yılları arası Akşehir şube müdürlüğü görevinde bulundu,2017 yılı mayıs ayından itibaren İzmir şube müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli 2 çocuğu vardır.
 


Fahri KESEPARA

Fahri KESEPARA - Çorum Şube Müdürü


18.03.1963 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Samsun ilinde tamamladı. 1982 yılında başlamış olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1986 yılında Mezun oldu. Askerliğini Yedek Subay olarak Van'da yapmıştır.13.03.1989 yılında Kurumumuzda Muhasebeci yardımcısı olarak göreve başlamış olup Muhasebecilik, Bölge Personel Şefliği, Bölge Müdür yardımcılığı, Başuzmanlık ve Şube müdürlük görevlerinde bulunmuştur.Konya, Kayseri, Erzurum, Samsun da görev yapmıştır. Trabzon Şube Müdürlüğü ve Çorum Şube Müdürlüğü ve Samsun Şube Müdürü görevini yaptı. Halen Çorum Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.Evli ve üç çocuk babasıdır.


Yaşar FİDANCI - Tekirdağ Şube Müdürü


19.04.1955 yılında Tekirdağ İlinde doğdu. İlk. Orta ve Lise Öğrenimini Tekirdağ İlinde tamamladı. Kurumumuzda 1980 yılında TMO Tekirdağ Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Kurumumuzun çeşitli kademelerinde Muhasebe Servis Şefi Şube ve Bölge Müdürlüklerinde Hesap Kontrolörü görevlerinde bulundu. İşletme Fakültesi mezunu olup, 1997 yılında ilk defa Şube Müdürü görevine atanmıştır. 2004 yılında itibaren TMO Tekirdağ Şube Müdürü, Eylül 2016 tarihinden itibaren de Kırklareli Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 15.11.2016 tarihinde Tekirdağ Şube müdürlüğüne atandı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Selçuk DEMİRAĞ - Kırşehir Şube Müdürü 


1970 yılında Ankara ili Elmadağ ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elmadağ'da Lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1994 yılında askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1998 yılında TMO Kırklareli Şube Müdürlüğünde Eksper olarak göreve başladı. 2005-2012 yılları arasında Ticaret Servis Şefi olarak görev yaptı. 2012 yılında TMO Kırşehir Şube Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı. 05.08.2016 tarihinden itibaren vekâlet ettiği Kırşehir Şube Müdürlüğüne 27.09.2016 tarihinde asaleten atanan Selçuk DEMİRAĞ evli ve iki çocuk babasıdır.


Ercan BAKIRTAŞ - Eskişehir Şube Müdürü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 05.05.1976 tarihinde doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Motor Programından 1997 yılında mezun olduktan sora aynı Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 2006 yılında ve Fen Bilimleri Enstitüsünden 2009 yılında eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvan' ı ile mezun oldu. Toprak Mahsulleri Ofisinde 2006 yılında Eksper (Mühendis), daha sonra 2008 yılında Ajans Amiri V. , 2014-2017 yıllarında Şube Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2017 yılında Eskişehir Şube Müdürü olarak atandı. Ercan BAKIRTAŞ'IN çeşitli yurt içi ve yurt dışı kongrelerde bildirisi bulunmakta olup Tarım Bilimleri Dergisinde Yüksek Lisans Tez konusunda yayını bulunmaktadır. Ercan BAKIRTAŞ Evli ve 3 çocuk babasıdır.


Nihat GÜZEL - Derince Şube Müdürü 

Yaşar DEMİRTAŞ - Yerköy Şube Müdürü  


1960 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Yozgat, ortaokul ve lise öğrenimini Yerköy lisesinde tamamladı.1984 yılında TMO Osmanpaşa Ajans Amirliğinde ilk görevine başladı. TMO da muhtelif işyerlerinde muhasebeci olarak görev yaptı.2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.17.05.2005 tarihinden itibaren Yozgat Ajans Amirliğinde Ajans Amiri olarak görev yapan Yaşar DEMİRTAŞ, 28.09.2016 tarihi itibarı ile Yerköy Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli olup iki çocuk babasıdır.Ali CİHANTİMUR - Diyarbakır Şube Müdürü 


1974 yılında Diyarbakır İline bağlı Dicle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 1997 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 20/11/1998 - 20/07/1999 tarihleri arasında kısa dönem askerlik görevini yaptı. 1998 yılında Diyarbakır ili Bismil İlçesinde vekil öğretmen, 2005-2006 yıllarında özel gıda firmasında Sorumlu Mühendis, 18/12/2006 - 20/09/2011 TİGEM Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Şube Şefi, 20/09/2011-20/05/2016 tarihleri arasında TİGEM Ankara Bitki Üretim Daire Başkanlığında görev yapmakta iken 23/05/2016 tarihinde Diyarbakır Şube Müdürü olarak atandı. Evli, 2 çocuk babasıdır.

 

Şahin OKULDAŞ - Muş Şube Müdürü 


1953 yılında Van'da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. Ankara Akademisi Gazetecilik, Radyo-TV ve Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Genel Müdürlükte göreve başladı. Van'da Ajans Müdürü iken 1990 yılında Muş Şube Müdürlüğü görevine atandı, bu görevi 2003 yılına kadar sürdürdü. Yeniden yapılanma sürecinde Ajansa dönüştürülen Muş'ta Ajans Amirliği görevini yürüttü. 13.08.2014 tarihinde Muş Şube Müdürlüğü görevine atandı. Evli 2 çocuk babasıdır.  


  

Derya ŞAHİNLER - Samsun Şube Müdürü 


1972 yılında Sivas ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünden mezun oldu.1998 yılında TMO İskenderun Şube Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. İskenderun Bölge Müdürlüğünde Alım Muhafaza ve Laboratuvar Servis Şefliklerinde çalıştı. 2004 yılında Samsun Şube Müdürlüğüne tayin oldu. 2008-2015 yılları arasında Alım ve Muhafaza Servis Şefi, Nisan 2015-2016 yılları arasında ise Samsun Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 28.07.2016 tarihinden itibaren Samsun Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Derya ŞAHİNLER 29.09.2016 tarihinde asaleten atanarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Ramazan YAVAŞ - Adıyaman Şube Müdürü


1980 yılında Adıyaman ili Kahta ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Hatay ili Reyhanlı ilçesinde, Ortaöğrenimini 1997 yılında Kahta'da tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fındık Eksperliği bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılından 2007 yılında kadar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmış olup 2007 yılından itibaren kurumumuzda sırasıyla Ambar Memuru, Eksper, Alım Muhafaza Servis Şefi, Ajans Amiri olarak çalışmıştır. 2014 yılında Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra 2015 yılı Haziran ayında Adıyaman Şube Müdürlüğüne Şube Müdür Yardımcısı, 2015 yılı Ağustos ayında da Adıyaman Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


 

Muzaffer ÖZARSLAN - Denizli Şube Müdürü


1960 yılında Burdur'da doğmuştur. İlk öğrenimini Karamanlı/Burdur'da ardından orta öğrenimi Nazilli Öğretmen Okulunda tamamlamıştır. 1982 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiştir. 1982-1988 yılları arasında özel sektörde bir firmada yönetici olarak çalışmıştır. Özel sektör tecrübesinden sonra 1988 yılında TMO'da Muratlı Ajans Amirliğinde Eksper olarak göreve başlamıştır. 1989'dan sonra sırasıyla Şeflik, Teknik Kontrolör, Ziraat Mühendisi ve Ajans Amiri olarak çalışmıştır.27.09.2016 tarihi itibariyle Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdurrahman GÜNEŞ

Abdurrahman GÜNEŞ - Batman Şube Müdürü


1962 yılında Diyarbakır/Bismil İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bismil'de tamamladı. 1983 yılında Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümünden mezun olup, 1986 yılına kadar kendine ait özel işyeri işletmesini yaptı. 1987 yılında TMO'ya girip Makinist, Teknisyen, Başteknisyen, Tekniker, Teknik İşler Servis Şefliği ve Şube Müdür Yardımcısı kadrolarında, Ajans, Şube ve Bölge Müdürlüklerinde hizmet yaptı.1996 yılında AÖF İktisat bölümünden mezun olup 06.05.2009 ile 24.08.2015 tarihleri arası Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bakmış olup 25.08.2015 tarihi itibariyle Batman Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Mehmet GÜNEY- Ordu Şube Müdürü


05.11.1957 tarihinde Erzurum İli Tortum İlçesi Pehlivanlı Köyünde doğdu, ilköğrenimini Pehlivanlı köyünde orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mahalli İdareler Bölümü ile İktisat Fakültesini bitirdi. 05.12.1978 tarihinde Erzurum Ajans Amirliğinde Depo Memuru olarak göreve başladı 23.03.1981 tarihinde askerlik görevini yapmak üzere istifa etti. 30.11.1982 tarihinde askerlik dönüşü tekrar Erzurum Ajans Amirliğinde Depo Memuru olarak göreve başladı. Çalıştığı süre içerisinde sırasıyla Reyon Memuru, Muhasebeci, Malzeme Servis Şefi, Şube Müdür Yrd. V.,Teknik İşler Servis Şefi görevlerini yürüttü. 02.02.2018 tarihinde Ordu Şube Müdürü olarak atandı. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Çağlar ŞEYRANLIOĞLU - Giresun Şube Müdürü


1980 Yılında Giresun ilinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Giresun'da tamamladı. 2003 Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve sonrasında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. 2006 yılında TMO Akşehir Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Giresun Şube, Trabzon Şube ve 2012 ile 2017 yılları arası Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. 2017 yılı Eylül ayında Giresun Şube Müdürlüğüne Şube Müdür Yardımcısı olarak atanıp 12.01.2018 tarihinde Giresun Şube Müdürü olarak atanmıştır.