YÖNETİM KURULU
 

        TMO'nun organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, Genel Müdür Başkan olmak üzere, ikisi Genel Müdür Yardımcılarından; ikisi ilgili Bakanlığın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın temsilcilerinden olmak üzere 6 kişiden (1 Başkan-5 üyeden) oluşur.

      Yönetim Kurulu TMO'nun en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Genel Müdürlük ise yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

      Genel Müdürlük; Genel Müdür, Yüksek Plânlama Kurulu (YPK) kararı ile belirlenecek sayıda Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur. 

       Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri, Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürün görev ve yetkileri, 233 sayılı KHK ve TMO Ana Statüsü'nde gösterilmiştir.

 

 
İsmail KEMALOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
1967 yılında Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak göreve başladı ve Başdenetçi unvanını aldı. 2002 yılı sonundan 2003 yılı Haziran ayına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 2003 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı Toprak Mahsulleri Ofisine 2005 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 2008 yılı sonunda kamu kurumundan istifa ederek 2009-2013 yılları arasında gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı dönemde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Yönetim Grubunda görev aldı. 2013 yılında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanarak bir süre burada görev yapan KEMALOĞLU, daha sonra Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atandı. 2014-2016 yılları arasında Çaykur Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan üçlü kararname ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. AŞ (LİDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. İki adet meslek kitabı ile Mali Yönetim ve Denetim adlı dergi başta olmak üzere çok sayıda dergide makaleleri yayımlanmıştır. Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi'ne sahiptir.

  Sadi DEMİRCİ-Yönetim Kurulu Üyesi  ve Genel Müdür Yardımcısı


1960 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Sadi Demirci; ilk, orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. Yüksek eğitimini, Yüksek Lisans seviyesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Gaziantep ve Aydın illerinde eğitimci, idareci, yazar, şair ve yayımcı olarak muhtelif görevlerde bulunduktan sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na geçiş yapan Sadi Demirci, Bakanlığın muhtelif birimlerinde idareci, uzman olarak görev yaptı. Daha sonra, yine aynı Bakanlığın Yayın Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde memuriyet görevine devam etti. 11 Mart 2017 tarihli ve 2017/9 karar sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan üçlü kararname ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Aynı zamanda Milli Güvenlik Akademisi 64. dönem mezunu olan Sadi Demirci, ikinci üniversite kapsamında hukuk eğitimi de almaktadır. Şair, yazar, yayıncı olan Sadi Demirci'nin yayınlamış olduğu pek çok deneme, makale, araştırma çalışmalarının yanı sıra görsel yayın çalışmaları da bulunmaktadır. Yayınlanmış 4 adet şiir kitabı, 1 adet araştırma deneme kitabı bulunmaktadır. Hattat olan Sadi DEMİRCİ, hat sanatıyla üniversite yıllarında iştigal etmeye başladı. Sadi Demirci, ilk şahsi hat sanatları sergisini Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisinde açtı. 2. hat sanatları sergisini 17 Mart 2015 tarihinde Ankara Güven Park Sanat Galerisi'nde açtı. Yeni sergiler gerçekleştirmek üzere gerekli çalışmaları hâlihazırda sürdürmektedir.  

 
 Ömer EKŞİ-Yönetim Kurulu Üyesi 


22 Aralık 1974 tarihinde Kilis'te doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Öğrencilik döneminden itibaren gazete ve dergilerde çalışmaya başladı; çeşitli yayın organlarında temsilci, yazar, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak görev aldı. Ortaöğretim yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşu çalışmalarının içinde yer aldı, aktif roller üstlendi. Medya ve tanıtım alanında faaliyet yürüten özel bir işletme kurdu ve uzun yıllar yöneticiliğini yaptı. 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı; danışmanlık ve yayın editörlüğü görevlerinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında basın danışmanlığı görevlerini yürüttü. 2011 yılında Anadolu Ajansı'nda göreve başladı ve sırasıyla; Türkiye Haberleri Yayın Yönetmenliği, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliği, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini sürdürdü. Halen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in basın müşavirliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


 Kerim ÜSTÜN -Yönetim Kurulu Üyesi 


1973 yılında Ordu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1997 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Kerim ÜSTÜN, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı'nda doktora programına devam etmektedir. 2005 yılında Avrupa Birliği Temel Eğitimi, 2006 yılında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası kurslarına katılan Kerim ÜSTÜN; Kamu İç Denetim Sertifikası ve Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme (CCSA) Sertifikası'na sahiptir. 1997 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayan Kerim ÜSTÜN; sırasıyla Kontrolör, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Vekili, Kontrolör Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Kurucu İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçi, Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili görevlerini yürüttü. Mart 2016'dan beri Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Kerim ÜSTÜN, 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Kerim ÜSTÜN, İngilizce bilmektedir.