YÖNETİM KURULU
 

        

 

        

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İsmail KEMALOĞLU 


 

1967 yılında Giresun'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.
Meslek hayatına 1992 yılında Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak başladı ve Başdenetçi unvanını aldı.
2002 yılı sonundan 2003 yılı Haziran ayına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı.
2003 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2005 yılında da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
2008 yılı sonunda kamu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.
2009-2013 yılları arasında tarım alanında faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptı.
Aynı dönemde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Yönetim Grubunda görev aldı.
2013 yılında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atandı.
Bu görevin ardından, aynı bakanlıkta Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak görev yaptı.
2014-2016 yılları arasında Çaykur Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
20 Mayıs 2016 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. AŞ (LİDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.
İki adet meslek kitabı basılmıştır. Mali Yönetim ve Denetim adlı dergi başta olmak üzere birçok dergide makaleleri yayımlanmıştır.
Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi'ne sahiptir.
İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.


 


 Yönetim Kurulu Üyesi 

Sadi DEMİRCİ 

1960 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini bu ilde tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı zamanda Harp Akademileri Komutanlığı Millî Güvenlik Akademisi 64. dönem mezunu olan Sadi DEMİRCİ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF Adalet Bölümü'nde son sınıf öğrencisidir. Memuriyet hayatına 1985 yılında başlayan Sadi DEMİRCİ, 1996 yılında o zamanki ismiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçiş yaptı. Bakanlığın çeşitli birimlerinde araştırmacı, uzman, Yayın Programlama Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Yurt Dışı Eğitim Müdürlüğü ve vekâleten Yayın Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüten Sadi DEMİRCİ; Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen pek çok projeyi özellikle Yayın Dairesi Başkan Vekili iken hazırladı ve uyguladı, yine pek çok proje içerisinde yer aldı. 13.03.2017 tarihinden itibaren Toprak Mahsulleri Ofisinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Şair, yazar, yayıncı ve hattat olan Sadi Demirci'nin yayımlanmış pek çok makale, deneme, araştırma yazılarının yanı sıra görsel, sesli yayınları, dört adet şiir kitabı ve bir adet araştırma- deneme kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Ankara'da iki kişisel hat sanatları sergisi açmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Yönetim Kurulu Üyesi 

Kerim ÜSTÜN


1973 yılında Ordu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1997 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Kerim ÜSTÜN, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı'nda doktora programına devam etmektedir. 2005 yılında Avrupa Birliği Temel Eğitimi, 2006 yılında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası kurslarına katılan Kerim ÜSTÜN; Kamu İç Denetim Sertifikası ve Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme (CCSA) Sertifikası'na sahiptir. 1997 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayan Kerim ÜSTÜN; sırasıyla Kontrolör, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Vekili, Kontrolörler Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Kurucu İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçi, Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Vekili, Strateji Geliştirme Başkanı görevlerini yürüttü. Hâlen Vergi Konseyi Üyesi ve Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Kerim ÜSTÜN, 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Kerim ÜSTÜN, İngilizce bilmektedir.  


Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim SEPİCİ

1967 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına (HDTM) geçiş yaptı. 1992 yılında HDTM Uzmanı oldu. 1993-1995 yılları arasında ABD'de West Coast Üniversitesinde İşletme Yönetimi (MBA) dalında yüksek lisans yaptı. 1995-2001 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde Uzman olarak çalıştı. Daha sonra aynı Kurum bünyesinde AB ile katılım öncesi mali iş birliği kapsamında temin edilen fonların mali yönetimini yürüten Ulusal Fon Dairesine geçti ve 2004-2011 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2007-2010 yılları arasında Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'de Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı. 2015 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne (DEİ) Daire Başkanı olarak atandı. 2017 yılında vekâleten yürütmeye başladığı DEİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine 04 Kasım 2017 tarihinde asaleten atanan İbrahim SEPİCİ, 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2017/199 sayılı Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.