YÖNETİM KURULU
 

        

 

        

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Ahmet GÜLDAL 

 

1964 yılında Erzincan Kemaliye'de doğdu. 1981 yılında Erzincan Ziraat Meslek Lisesinden, 1987 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1990 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünde Mühendis, 1990-2000 yılları arasında Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya İl Müdürü, 2009- 2017 yılları arasında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, 2017-2018 yıllarında ise Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 19.08.2018 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Ahmet GÜLDAL, evli ve üç çocuk babasıdır.


 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Cihan SOYALP


1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde geçici memur olarak çalıştı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) Eksper olarak göreve başladı. TMO'da 1998-2018 yılları arasında sırasıyla; Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman, Güvenlik Şube Müdürü, Ticaret Dairesi Başkanı ve Alım Muhafaza Dairesi Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Eylül 2017-Ağustos 2018 arasında Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Cihan SOYALP, 04.01.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TMO Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN

1970 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamış, 1992 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve Yüksek Lisansını yine ODTÜ İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1992-2006 yılları arasında Devlet Su İşlerinde, sulama projelerinin planlama çalışmaları yürütmüş, içmesuyu ve arıtma projelerinin hem proje hem de ihale ve uygulama aşmalarında yer almış, yurtdışı finansmanlı baraj ve sulama projelerinde görev yapmıştır. 2003 yılında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasında (Paris/Fransa), Banka tarafından finanse edilen baraj ve sulama projelere yönelik çalışmalar yürütmüştür. 2006 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde, 2011 yılı itibariyle de Genel Sekreterliğin Bakanlık olması ile birlikte, Avrupa Birliği Bakanlığında uzman olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2013-2018 yılları arasında aynı Bakanlıkta Sektörel Politikalar Başkanlığı görevini yürütmüştür. Söz konusu süreçte, Bölgesel Politika ve AB'nin Yapısal Fonları mevzuatının uyumu, IPA (AB Mali Yardım Aracı) Bölgesel Gelişme Bileşeninin koordinasyonu ile Çevre ve İklim Değişikliği, Enerji ve Taşımacılık Politikası alanlarında AB mevzuatına uyum ve sektörlerin takibine yönelik çalışmıştır. 18 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, 3 Ocak 2019 tarih ve 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim SEPİCİ 

1967 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına (HDTM) geçiş yaptı. 1992 yılında HDTM Uzmanı oldu. 1993-1995 yılları arasında ABD'de West Coast Üniversitesinde İşletme Yönetimi (MBA) dalında yüksek lisans yaptı. 1995-2001 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde Uzman olarak çalıştı. Daha sonra aynı Kurum bünyesinde AB ile katılım öncesi mali iş birliği kapsamında temin edilen fonların mali yönetimini yürüten Ulusal Fon Dairesine geçti ve 2004-2011 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2007-2010 yılları arasında Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'de Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı. 2015 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne (DEİ) Daire Başkanı olarak atandı. 2017 yılında vekâleten yürütmeye başladığı DEİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine 04 Kasım 2017 tarihinde asaleten atanan İbrahim SEPİCİ, 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2017/199 sayılı Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.        


 
 Yönetim Kurulu Üyesi 

Volkan Mutlu COŞKUN

1971 Yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri, Erzurum, Bursa, Kahramanmaraş illerinde, lise öğrenimini ise Şanlıurfa'da tamamladı. Derece ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliğinden mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. 1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis olarak görev yaptı. 2004 - 2011 yılları arasında ise DSİ'de muhtelif birimlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 11.06.2014 tarihinde Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı. 27.08.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atanmıştır. 23.02.2017 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanan Sayın COŞKUN, 04.12.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 19 Ağustos 2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü olarak atanan Sayın COŞKUN, Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)'nda Türkiye Daimi Temsilcisi ve WMO 6. Bölge (Avrupa Bölgesi) Birliği Yönetim Grubu Üyesi olarak uluslararası kuruluşlarda ülkemizi temsil etmektedir. Sayın COŞKUN, 13 Haziran 2019 tarihinde 18. Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından oy birliği ile WMO Yürütme Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Yürütme Konseyinde 2019 -2022 dönemi için 6. Bölge (Avrupa) Birliğini temsil edecektir. 11 Kasım 2019 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın COŞKUN, halen bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilen Volkan Mutlu COŞKUN, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Osman YILDIZ

Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Ankara Üniversitesinden (AÜ) ziraat mühendisi ve gıda mühendisi unvanı ile derece alarak mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaparak “Yüksek Mühendis” ve Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı'nda doktora programını tamamlayarak “Dr. Bilim Uzmanı” unvanını aldı. 1990-2000 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumunda mühendis, 2001-2015 yılları arasında müdür yardımcısı ve grup sorumlusu olarak görev yaptı. 2015-2019 yılları arasında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaparken 04 Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı olarak atandı. Sayın YILDIZ, Aralık 2019 - Şubat 2020 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanlığında (SGB) başkan vekili olarak görev yaptı. 28 Nisan 2019 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2010-2019 yılları arasında TÜKAS, TBS, TARBİL, tarım sayımı, istatistik analizleri, proje yönetimi, tahmin ve karar verme yöntemleri, projeksiyon ve sektör analizleri konularında Tarım ve Orman Bakanlığında çalışmalar yürütmüş ve danışmalık yapmıştır. 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2020/253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Sayın YILDIZ; mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi, mühendislik istatistiği, mühendislik yönetimi, istatistiksel kalite kontrol, süreç yönetimi, fiyat endeksleri, proje ve risk yönetimi, yönetim bilgi sistemleri, üretim yönetimi ve sektörel analiz konularında üniversitede ders vermekte ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi olan Sayın YILDIZ'ın ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Sayın YILDIZ, evli ve bir çocuk babasıdır.