YÖNETİM KURULU
 

        

 

        

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Ahmet GÜLDAL 

 

1964 yılında Erzincan Kemaliye'de doğdu. 1981 yılında Erzincan Ziraat Meslek Lisesinden, 1987 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1990 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünde Mühendis, 1990-2000 yılları arasında Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya İl Müdürü, 2009- 2017 yılları arasında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, 2017-2018 yıllarında ise Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 19.08.2018 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Ahmet GÜLDAL, evli ve üç çocuk babasıdır.Yönetim Kurulu Üyesi 

Kerim ÜSTÜN


1973 yılında Ordu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapan Kerim ÜSTÜN, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalında doktora programına devam etmektedir. 2005 yılında Avrupa Birliği Temel Eğitimi, 2006 yılında Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası kurslarına katılan Kerim ÜSTÜN; Kamu İç Denetim Sertifikası ve Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme (CCSA) Sertifikası'na sahiptir. 1997 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayan Kerim ÜSTÜN; sırasıyla Kontrolör, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Vekili, Kontrolörler Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Kurucu İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçi, Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Vekili, Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptı. Hâlen Vergi Konseyi Üyesi ve Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Kerim ÜSTÜN, 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Kerim ÜSTÜN, İngilizce bilmektedir. 


Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim SEPİCİ

1967 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına (HDTM) geçiş yaptı. 1992 yılında HDTM Uzmanı oldu. 1993-1995 yılları arasında ABD'de West Coast Üniversitesinde İşletme Yönetimi (MBA) dalında yüksek lisans yaptı. 1995-2001 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde Uzman olarak çalıştı. Daha sonra aynı Kurum bünyesinde AB ile katılım öncesi mali iş birliği kapsamında temin edilen fonların mali yönetimini yürüten Ulusal Fon Dairesine geçti ve 2004-2011 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2007-2010 yılları arasında Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'de Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı. 2015 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne (DEİ) Daire Başkanı olarak atandı. 2017 yılında vekâleten yürütmeye başladığı DEİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine 04 Kasım 2017 tarihinde asaleten atanan İbrahim SEPİCİ, 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2017/199 sayılı Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.