YÖNETİM KURULU
 

        

 

        

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Ahmet GÜLDAL 

 

1964 yılında Erzincan Kemaliye'de doğdu. 1981 yılında Erzincan Ziraat Meslek Lisesinden, 1987 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1990 yıllarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğünde Mühendis, 1990-2000 yılları arasında Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya İl Müdürü, 2009- 2017 yılları arasında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, 2017-2018 yıllarında ise Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 19.08.2018 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Ahmet GÜLDAL, evli ve üç çocuk babasıdır.


 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Cihan SOYALP


1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet sonrasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde geçici memur olarak çalıştı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) Eksper olarak göreve başladı. TMO'da 1998-2018 yılları arasında sırasıyla; Eksper, Uzman, Denizli Şube Müdürü, Taşımalar Şube Müdürü, İç Ticaret Şube Müdürü, Başuzman, Güvenlik Şube Müdürü, Ticaret Dairesi Başkanı ve Alım Muhafaza Dairesi Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev yaptı. Eylül 2017-Ağustos 2018 arasında Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Cihan SOYALP, 04.01.2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan, 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TMO Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN

1970 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamış, 1992 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve Yüksek Lisansını yine ODTÜ İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1992-2006 yılları arasında Devlet Su İşlerinde, sulama projelerinin planlama çalışmaları yürütmüş, içmesuyu ve arıtma projelerinin hem proje hem de ihale ve uygulama aşmalarında yer almış, yurtdışı finansmanlı baraj ve sulama projelerinde görev yapmıştır. 2003 yılında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasında (Paris/Fransa), Banka tarafından finanse edilen baraj ve sulama projelere yönelik çalışmalar yürütmüştür. 2006 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde, 2011 yılı itibariyle de Genel Sekreterliğin Bakanlık olması ile birlikte, Avrupa Birliği Bakanlığında uzman olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2013-2018 yılları arasında aynı Bakanlıkta Sektörel Politikalar Başkanlığı görevini yürütmüştür. Söz konusu süreçte, Bölgesel Politika ve AB'nin Yapısal Fonları mevzuatının uyumu, IPA (AB Mali Yardım Aracı) Bölgesel Gelişme Bileşeninin koordinasyonu ile Çevre ve İklim Değişikliği, Enerji ve Taşımacılık Politikası alanlarında AB mevzuatına uyum ve sektörlerin takibine yönelik çalışmıştır. 18 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, 3 Ocak 2019 tarih ve 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim SEPİCİ 

1967 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına (HDTM) geçiş yaptı. 1992 yılında HDTM Uzmanı oldu. 1993-1995 yılları arasında ABD'de West Coast Üniversitesinde İşletme Yönetimi (MBA) dalında yüksek lisans yaptı. 1995-2001 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde Uzman olarak çalıştı. Daha sonra aynı Kurum bünyesinde AB ile katılım öncesi mali iş birliği kapsamında temin edilen fonların mali yönetimini yürüten Ulusal Fon Dairesine geçti ve 2004-2011 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2007-2010 yılları arasında Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'de Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı. 2015 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne (DEİ) Daire Başkanı olarak atandı. 2017 yılında vekâleten yürütmeye başladığı DEİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine 04 Kasım 2017 tarihinde asaleten atanan İbrahim SEPİCİ, 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2017/199 sayılı Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.        


 
 Yönetim Kurulu Üyesi 

Volkan Mutlu COŞKUN

1971 Yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri, Erzurum, Bursa, Kahramanmaraş illerinde, lise öğrenimini ise Şanlıurfa'da tamamladı. Derece ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliğinden mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. 1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis olarak görev yaptı. 2004 - 2011 yılları arasında ise DSİ'de muhtelif birimlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 11.06.2014 tarihinde Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı. 27.08.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atanmıştır. 23.02.2017 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanan Sayın COŞKUN, 04.12.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 19 Ağustos 2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü olarak atanan Sayın COŞKUN, Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)'nda Türkiye Daimi Temsilcisi ve WMO 6. Bölge (Avrupa Bölgesi) Birliği Yönetim Grubu Üyesi olarak uluslararası kuruluşlarda ülkemizi temsil etmektedir. Sayın COŞKUN, 13 Haziran 2019 tarihinde 18. Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından oy birliği ile WMO Yürütme Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Yürütme Konseyinde 2019 -2022 dönemi için 6. Bölge (Avrupa) Birliğini temsil edecektir. 11 Kasım 2019 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın COŞKUN, halen bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilen Volkan Mutlu COŞKUN, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Rifat Tan BENADAM

1982 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Yerli, çok uluslu ve büyük ölçekli şirket, yatırımcı ve fonların gayrimenkul, finansman, birleşme, devralma ve yatırım projeleri ile özel ve kamu hukukuna dair uyuşmazlıklarında kıdemli avukat olarak görev aldı. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin New York eyaletinde Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ticaret ve şirketler hukuku üzerine yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2010-2018 yılları arasında lojistik, tedarik, arazi ve tesis geliştirme, finansman, franchising projeleri ile kamulaştırma, kadastro ve imar, miras, sağlık, iş ve iş güvenliği, fikri mülkiyet hukukuna dair dava, icra takipleri ile tahkim yargılamalarında serbest avukatlık ve kurumsal danışmanlık yaptı. Bunun yanı sıra inşaat, gayrimenkul geliştirme, varlık yönetimi konularında yatırımcı ortağı ve proje yöneticisi olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği hukuku üzerine lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. 31 Ekim 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığına Devlet Memurları Kanunu'nun 61/A maddesi gereği Bakan Müşaviri olarak atanmıştır. 6132 sayılı Kanun ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak yetkili Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 20 Eylül 2019 tarihli ve 30895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.