BAKANLAR KURULU KARARLARI  Karar Sayısı: 2017/10925 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı :2017/10924 sayılı Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 tarihli ve 2017/36 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na sunulan ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” ın Kabulü Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10803 Orta Vadeli Program (2017-2020)'in Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10465 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2017/30137 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2017/10001 Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/10101 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9986 Merkezi Ankara' da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2017/9954 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9368 2017 Yılı Yatırım Programı 19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 03 Ekim 2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki

Karar Sayısı: 2016/9547 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9457 "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ın Yürürlüğe Konulması

Karar Sayısı: 2016/9429 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9369 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9368 Yüksek Planlama Kurulunun 03/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan Ekli "2017 Yılı Programı" ile "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın Kabulu Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/9074 Filistin'e Ekmeklik Buğday Unu ve Pirinç Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2016/8719 Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2016/8549 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2015/7725 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2015/7403 Suriye'de Yaşanan Olaylarda Zarar Gören Sivil Halka Un Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 2015/7495 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2014/7143 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar


Karar Sayısı : 2014/6842 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2014/6646  Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2014/6390 Başbakanlık Tarafından,4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2014/6169 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar


Karar Sayısı : 2014/5876  Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar 


Karar Sayısı: 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin Görevlendirilmesiyle İlgili Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2013/28557 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Karar Sayısı:2013/4517 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar


Karar Sayısı: 2012/4213 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması

Karar Sayısı: 2012/2956 Başbakanlık Tarafından,4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı:2012/ 3544 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2011/ 27862 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Karar Sayısı:2011/1812 Toprak Mahsulleri Ofisi Stoklarındaki Fındıklardan Yağlık Olarak Kullanılmak Üzere Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar


Karar Sayısı: 2009/ 15202 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

 

Karar Sayısı:2009/15095 Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2009/ 14668 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin 31/10/2007 Tarihli Ve 2007/12757 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Karar Sayısı:2008/ 13879 Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından Yağlık Olarak Değerlendirilecek Fındıktan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine Satış Yapılmasına İlişkin Karar

 

Karar Sayısı:2007/ 12757 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin Karar

 

Karar Sayısı:2007/ 11854 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı:2007/11854 Fındık Alım ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2007/12757 TMO Gen.Müd.Fındık Tarım Satışları Koop Birliğinin Stoklarında Bulunan Kabuklu Fındıkları Satın Almakla Görevlendirilmesine İlişkin Ekli Karar

Karar Sayısı:2006/10865 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 87/11703 Uyuşturucu Maddelerin Alımı, Satımı, İmali, İthali ve İhracı ile İlgili Esaslar


 

 

 


Bunların dışında Kuruluşumuz asli görevlerini ve hukuki işlemlerini, Kamu İktisadi Kuruluşlarının tabii olduğu yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.