escort bodrum bakırköy escort kayseri escort
 • CUMHURBAŞKANI KARARLARI  


  DÜZELTME : 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 767 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

  Karar Sayısı 767: 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar

  Karar Sayısı 649: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

  Karar Sayısı 379: 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  Karar Sayısı : 323 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

  Karar Sayısı : 267 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  Karar Sayısı : 258 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

  DÜZELTME : 192 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

  Karar Sayısı : 192    Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

  Karar Sayısı : 186    Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

  Karar Sayısı : 163    2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  Karar Sayısı : 23   Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

  Karar Sayısı : 17   Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar

  Karar Sayısı: 16    2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

  Karar Sayısı: 2018/1 Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına ve Bakanlıklara Yapılan Atamalar Hakkında Karar