• CUMHURBAŞKANI KARARLARI  


  Karar Sayısı 1843: Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

  Karar Sayısı 1835: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

  Karar Sayısı 1733: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar

  Karar Sayısı 1691:  2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

  Karar Sayısı 1661:  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

  Karar Sayısı 1658:  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022)'ın Onaylanması Hakkında Karar

  DÜZELTME : 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 767 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

  Karar Sayısı 767: 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar

  Karar Sayısı 649: Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

  Karar Sayısı 379: 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  Karar Sayısı  323: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

  Karar Sayısı  267: Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  Karar Sayısı  258:  Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

  DÜZELTME  192: Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

  Karar Sayısı 192:  Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

  Karar Sayısı 186:  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

  Karar Sayısı  163:  2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  Karar Sayısı  23:   Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

  Karar Sayısı 17:  Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar

  Karar Sayısı 16:  2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

  Karar Sayısı 2018/1: Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına ve Bakanlıklara Yapılan Atamalar Hakkında Karar